Huipputason oppia ruokayrityksille

Kansainvälistymisestä ja digimarkkinoinnista kiinnostuneet eteläpohjalaiset ruoka-alan yrittäjät ja kehittäjät kohtaavat Ruralia-instituutin järjestämässä koulutuksessa.

Digitaalisen markkinoinnin osaaminen on välttämätön osa tämän päivän yritysten toimintaa. Hyvin hoidettuna se voi avata ovet jopa kansainvälisille markkinoille.

Ruralia-instituutissa käynnistyi lokakuussa eteläpohjalaisille ruoka-alan toimijoille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on tarjota osaamista ja työkaluja yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen brändimarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin keinoin.

Koulutukseen ilmoittautui kymmenen ruoka-alan toimijaa, joille tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua maksutta koulutukseen, jossa kouluttajina toimivat huippuasiantuntijat niin yliopistoista kuin alan kehittämisorganisaatioista. Tavoitteena koulutuksessa on yhdistää teoriaa käytännön yritystoimintaan tarjoamalla tietopohjan lisäksi keinoja ja työkaluja, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään.  

Koulutus järjestetään pääosin lähiopetuksena, jotta osallistujat pääsevät verkostoitumaan sekä keskenään että asiantuntijoiden kanssa. Koska mukana on sekä ruoka-alan yrittäjiä että kehittäjiä tuo se lähipäivien keskusteluihin paljon eri näkökulmia. Koulutuspäiviä värittävät pari- ja ryhmätehtävät, jotka haastavat osallistujia pohtimaan käsiteltyjä asioita tuoreeltaan oman yritystoimintansa kannalta.  

Koulutuksessa on toteutettu lähijaksoja, jotka ovat käsitelleet muun muassa kansainvälistä liiketoimintaa ja brändi- ja digimarkkinointia. Esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan päivissä muun muassa taustoitettiin strategista ajattelua, käytiin läpi kansainvälistymisen liiketoimintamalleja, prosesseja ja trategioita.  

Lähijaksojen välissä toteutetulla verkkoluennolla perehdyttiin muun muassa digitaalisen markkinoinnin viitekehykseen sekä digimarkkinoinnin suunnitteluun ja integrointiin osana muuta markkinointia. Brändi- ja digimarkkinoinnin lähipäivissä käytiin läpi muun sosiaalisen median työkaluja, sisällöntuotantoa ja hakukoneoptimointia. Lisäksi perehdyttiin asiakaskokemuksen ja asiakasarvon merkitykseen brändäyksen perustana sekä merkityksellisen brändikokemuksen rakentamiseen.

Pure Garden Oy:n yrittäjä Vuokko Yli-Kesäniemi Lehtimäeltä on yksi koulutuksen osallistujista. Pure Garden Oy viljelee valkosipulia, josta se valmistaa ainutlaatuisia mustavalkosipulituotteita.

- Kiinnostuin lähtemään mukaan koulutukseen, koska koulutuksen järjestäjänä toimi yliopisto ja koulutusohjelma oli laaja sisällöltään. Yleensä koulutukset ovat vain muutaman tunnin tilaisuuksia eli lähinnä pintaraapaisuja, Yli-Kesäniemi kertoo.

Kesäniemen mielestä aiheet ovat olleet tarpeellisia ja hyvin räätälöityjä yrityksen näkökulmasta. Erityisesti teemoista mieleen on jäänyt esimerkiksi viennin ensiaskeleet, jotka ovat mielenkiintoiset.

- Niinkin laaja aihealue kuin kansainväliset markkinat kuitenkin alkaa jostain, Yli-Kesäniemi toteaa.

- Opinnoissa on yllättänyt se, että jokaisesta aihealueesta löytyy teoria, joka perustuu faktoihin. Koulutuksessa käydyt aihealueet ovat niin laajat ja monisyiset, että niiden vieminen käytäntöön vaatii aikaa ja resursseja. Mutta asioiden tiedostaminen on hyvä alku, Yli-Kesäniemi jatkaa.

Koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä omaan yritykseensä liittyvä kehittämistyö. Koulutus päättyy keväällä kehittämistöiden esittelyihin, joista opiskelijat saavat palautetta niin toisiltaan kuin alan asiantuntijoilta.

Juttu on julkaistu aiemmin joulukuussa 2023 ilmestyneessä Ruralia-lehdessä.

Lisätietoja: