Haetaan harjoittelijaa: suomalaisten solumaatalousnäkemysten tilastollinen analysointi

Etsimme innostunutta, ennakkoluulotonta ja monitieteiseen tutkimukseen motivoitunutta henkilöä, joka haluaisi osallistua ihmisten tulevaisuuden ruokateknologioihin liittyvien käsitysten tutkimiseen.

Harjoittelu liittyy Taloustutkimuksen joulukuussa 2022 keräämän ja kansallisesti edustavan kyselyaineiston tilastolliseen analysoimiseen.

Harjoittelijan tehtävät liittyvät yleisesti solumaatalouden yhteiskunnalliseen tutkimukseen ja erityisesti

  • solumaataloutta ja sen tuotteita tarkastelevien kansainvälisten kuluttajatutkimusten kartoittamiseen, keräämiseen ja tiivistämiseen
  • suomalaisia edustavan kyselylomakeaineiston analysoimiseen tilastollisin monimuuttujamenetelmin (erityisesti conjoint-analyysi)
  • tutkimustulosten raportoimiseen ja tutkimusartikkelitekstin kirjoittamiseen.

Harjoittelu on itsenäistä tutkimustyötä. Harjoittelua ei ole sidottu tieteenalaan tai opintosuuntaan. Tehtävässä menestymistä edistävät 1) vankka tilastotieteiden ja tilastollisten analyysiohjelmien hallinta (esim. R, SAS, SPSS), 2) yhteiskuntatieteelliset ja ihmisten kokemusten määrälliseen tutkimiseen liittyvät menetelmäopinnot sekä 3) kiinnostus tulevaisuuden ruokajärjestelmiin liittyviin tutkimusaiheisiin.

Haemme ensisijaisesti yliopistossa ylempää korkeakoulututkintoa suorittavaa henkilöä, joka on kiinnostunut tulevaisuuden ruokajärjestelmistä, ihmisten kokemuksista ja ruokaan liittyvistä teknologioista. Vastineeksi tarjoamme kiinnostavan näköalan tieteelliseen tutkimukseen nopeasti kehittyvältä alalta, monitieteisen työyhteisön sekä monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua useiden tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa.

Työsuhteen kokonaiskesto: 4 kk

Työn ajoittuminen: 1.6.­–30.9.2024 tai sopimuksen mukaan

Palkka: 1600 e/kk (bruttopalkka, ei edellytetä yliopiston harjoitteluapurahaa).

Sijainti: Mikkeli, kokoaikainen etätyö mahdollista

Hakeminen: Lähetä vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo (CV) ja opintosuoritusote 3.3.2024 mennessä osoitteeseen toni.ryynanen(at)helsinki.fi. Työn suorituspaikka on ensisijaisesti Ruralia-instituutin Mikkelin toimipaikka, mahdollisuus myös hybridi- ja etätyöhön (Viikin kampuksen työpiste).

Lisätietoja: