GENGREEN-hanke tukee naisyrittäjiä kestävän liiketoiminnan käynnistämisessä

Vihreään naisyrittäjyyteen keskittyvä GENGREEN-hanke on käynnistynyt tammikuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea yhteensä 50 naisyrittäjää Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Norrbottenissa, Tromssassa ja Finnmarkissa.

GENGREEN-hanke toteutetaan Interreg Aurora -ohjelman tuella, joka tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia rajat ylittävään yhteistyöhön pohjoisessa Euroopassa Ruotsin, Suomen ja Norjan alueella.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin vanhempi tutkija ja projektipäällikkö Silvia Gaiani pitää tärkeänä keskittyä juuri naisyrittäjyyteen:

— Suomessa ja muissa Pohjoismaissa mies- ja naisyrittäjien välillä on edelleen kuilu, joka johtuu monista tekijöistä, kuten sukupuolten välisistä eroista yrittäjyyden motiiveissa sekä niiden esteiden määrässä ja laajuudessa, joita naiset kohtaavat rahoituksen ja verkostojen saavutettavuudessa. Lisäksi naisyrittäjät kohtaavat miehiä enemmän haasteita uuden yrityksen käynnistämisessä, sillä heidän on tutkitusti sovitettava samanaikaisesti yhteen perheen odotukset, henkilökohtainen elämä ja yrittämisen riskit.

GENGREEN-hanke kutsuu kaikki alueen naisyrittäjät, mukaan lukien vähemmistöjen edustajat, mukaan rakentamaan kestävää ja menestyksekästä liiketoimintaa. Hankkeen keskiössä on verkostojen luominen, tiedon jakaminen ja synergiaetujen kehittäminen osallistuvien yritysten välillä.

Tavoite toteutuu hyödyntämällä erilaisia menetelmiä, muun muassa Living Lab -konseptia, yhteisiä koulutusmoduuleja, työpajoja, kenttävierailuita sekä webinaareja. Hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat odottaa monipuolisia mahdollisuuksia yhteistyöhön, oppimiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Hankkeen toteutuksessa korostuu rajat ylittävä yhteistyö, jonka avulla pyritään vahvistamaan kestävää naisyrittäjyyttä laajasti pohjoismaisella tasolla. Gaiani korostaa hankkeen päätavoitteita:

— Tavoitteenamme on edistää kestäviä liiketoimintatapoja, edistää sitoutumista paikallisyhteisöihin ja yhteiskuntaan sekä kehittää kestäviä liiketoimintaratkaisuja. Lisäksi pyrimme lisäämään sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä paikallisyhteisöissä. Ensisijainen kohderyhmä ovat yrittäjiksi aikovat, kehitysvaiheessa olevat yritykset ja yrittäjät, jotka pyrkivät ohjaamaan yrityksiään kohti kestäviä liiketoimintatapoja.

Mukana hankkeessa on 9 toteuttajapartneria; 6 Suomesta (Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Into Seinäjoki, Lapin AMK, Centria-ammattikorkeakoulu, Inarin kunta ja kehittämisyhdistys Liiveri), 2 Norjasta (innovaatiokeskittymä ICE Kirkenes sekä Arctic economic council) ja yksi Ruotsista (Luleå tekniska universitet).

GENGREEN-hankkeen verkkosivu, Facebook- ja Instagram-tili otetaan käyttöön kevään aikana. Löydät GENGREENin nyt LinkedInistä (kirjautuneet käyttäjät).

Tutustu projektiin Intererg Aurora -ohjelman verkkosivuilla (englanniksi)

Lisätietoja: