Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä

Juuri alkaneessa hankkeessa tarjotaan eteläpohjalaisille kylätoimijoille erilaisia välineitä yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiseen.

YHTEISÖLÄHTÖINEN YHTEISKUNNALLINEN YRITTÄJYYS KYLISSÄ

Yhä useampi kylä on tilanteessa, jossa maaseudun palvelut ovat vähittäin keskittyneet ja siirtyneet kuntakeskuksiin tai jopa kauemmas. Samaan aikaan palveluiden merkitys kylällä on silti saattanut kasvaa esimerkiksi asukkaiden ikääntymisen myötä.

Yksi vaihtoehto tarvittavien palveluiden tuottamiseksi on yhteisön asukkaiden omaehtoinen palvelutuotanto esimerkiksi yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden keinoin, toteaa tohtorikoulutettava Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteisölähtöisellä yhteiskunnallisella yrittäjyydellä puolestaan tarkoitetaan yhteisön yhdessä toteuttamaa palvelutoimintaa, jonka mahdollinen liikevoitto käytetään yhteisön hyväksi. Hyvä esimerkki yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrityksestä Suomessa on maaseudun kyläyhdistysten organisoima ja toteuttama palvelutuotanto.

Moni maaseudun kyläyhdistys on kiinnostunut yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista, mutta ei tiedä, kuinka asiaa veisi eteenpäin. Tämä onkin yksi olennaisimmista pullonkauloista yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen edistämisessä maaseudun kyläyhdistyksissä tällä hetkellä, taustoittaa Ruralia-instituutin vanhempi tutkija ja hankkeen vastuullinen johtaja Merja Lähdesmäki.

PILOTTIKYLIÄ ETSITÄÄN!

Tämän vuoksi Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä -hankkeen tarkoituksena on viedä yhdessä pilottikylien kanssa läpi yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheinen suunnittelu- ja kehittämisprosessi. Hankkeessa pyritään tukemaan niitä tunnistettuja prosessin osia, jotka ovat tämän kehittämistyön avainkohtia ja joihin maaseudun yhteisöt erityisesti tarvitsevat apua.

Nyt etsimme teemasta kiinnostuneita kyliä mukaan hankkeen pilottikyliksi, kertoo hankkeen asiantuntija Anne Matilainen.

Pilottikyläksi voi hakea, mikäli kylä on kiinnostunut kehittämään ja tuottamaan joitakin kylässä tarvittavia palveluita ja ohjaamaan suurimman osan mahdollisesta voitosta toiminnan tai kylän kehittämiseksi. Pilottikylänä kylä pääsee rakentamaan kylän tarpeisiin sopivaa palvelutuotantoa ja saa taustamateriaalia, ohjausta sekä muiden kylien ja asiantuntijoiden tuen toiminnalle. Hakuilmoituksen voi katsoa osoitteesta https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/yhteiskunnallinen-yrittajyys-maaseudulla-ytya#section-96724 josta löytyy myös lisätietoja hankkeesta.

Yhteisölähtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä (YTYÄkylä) -hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Sen toteutusaika on 1.10.2020–30.06.2022.

Lue lisää hankkeesta ja teemasta Yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkkosivuilta

Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Lue teemasta lisää Yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkkosivuilta