Webinaari yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä 8.9.2020

Tervetuloa osallistumaan webinaariin, jossa yhteiskunnallista yrittäjyyttä käsitellään yhtenä julkisten hankintojen toteutuskeinona

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Näin ollen yhteiskunnalliset yritykset voisivat toimia myös julkisten hankintojen palveluntuottajina.

Webinaarissa esitellään YTYÄ MAASEUDULLE: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa -hankkeen keskeisiä tuloksia. Esityksessä luodaan katsaus hankkeessa toteutettuun kuntakyselyyn ja kuntien käsityksiin yhteiskunnallisesta sekä yhteisölähtöisestä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, tarkastellaan hankkeen työpajoissa käsiteltyjä yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisen ja tukemisen konkreettisia keinoja sekä pohditaan keinojen käyttämiseen vaikuttavia tekijöitä.

Aiheesta kertoo Katja Rinne-Koski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Aika: tiistaina 8.9.2020 kello 9.30 - 10.30.
Ilmoittautuminen 4.9.2020 mennessä tästä linkistä: http://ty.fi/yrittajyys-0809

Webinaarin järjestää Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA) -hanke. Lue hankkeesta lisää: https://maaseudunhankinnat.fi/