Viileä järki, innostuksen aate

Paikkaperustaiseen politiikkaan perustuvat konkreetiset utopiat edellyttävät hallinnon, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten syvähenkiseen luottamukseen perustuvaa yhteistyötä, yhdistävää sosiaalista pääomaa. Kirjoittajan tutkimissa hankkeissa on kuitenkin usein ilmennyt, että helposti ajaudutaan reviirinvartiointiin. Ylimpänä pyrkimyksenä on yhteisen hyvän tavoittelemisen sijasta oman organisaation etujen kovakalloinen turvaaminen.

Julkaisun kirjoittaja Hannu Katajamäki toimi Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen, nykyisen Ruralia-instituutin, Seinäjoen yksikön ensimmäisenä varsinaisena johtajana vuoden 1989 alussa. Nyt hän on ollut eläkkeellä viisi vuotta.

- Minulla on pitkä perspektiivi taaksepäin. Olen työskennellyt useiden konkreettisten utopioiden parissa. Esittelen niistä tärkeimmät.

Katajamäki Hannu (2021). VIILEÄ JÄRKI, INNOSTUKSEN AATE - Konkreettiset utopiat paikkaperustaisen politiikan edistäjinä. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Julkaisuja 38.