Viestintäharjoittelijaksi Ruraliaan

Oletko kiinnostunut kestävästä paikalliskehityksestä, ihmisten aktivoinnista ja viestinnästä? Ruralia-instituutti kehittää uutta Omaidea-alustaa kansainvälisessä hankeessa johon etsimme nyt viestintäharjoittelijaa.

Oletko kiinnostunut kestävästä paikalliskehityksestä, ihmisten aktivoinnista ja viestinnästä? Pian julkaistava Omaidea (www.omaidea.fi) on kestävää paikalliskehitystä tukeva yleishyödyllinen digitaalinen osallistumisalusta, joka on avoin kaikille: asukkaille, yhdistyksille, yrityksille, opetus- ja tutkimuslaitoksille ja julkishallinnon toimijoille.


Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti kehittää Omaidea-alustaa kansainvälisessä EMERGREEN-hankkeessa (http://emergreen.interreg-npa.eu). Osallistumisalustan pilottitestauksissa syksyllä 2020 on tarkoituksena aktivoida asukkaita ja yhteisöjä ideoimaan kestäviä arjen käytäntöjä ja elinympäristöjä. Yhteistyötä tehdään mm. Mikkelin seudun ympäristö- ja nuorisotoimien sekä oppilaitosten kanssa.


Etsimme ylempää korkeakoulututkintoa suorittavaa, monitieteiseen yhteistyöhön motivoitunutta henkilöä, joka on kiinnostunut digitaalisen osallistumisalustan kehittämisestä ja siihen liittyvästä viestinnästä ja yhteiskunnallisesta markkinoinnista.Tehtävä ei ole koulutusohjelma tai –alasidonnainen. Arvostamme vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisen median kanavien hallintaa sekä innokasta ja idearikasta otetta niiden käyttöön. Harjoittelun aikana on mahdollisuus toteuttaa myös tutkielmaan sopivan aineiston keruu, mikäli asia on rekrytoitavalle ajankohtainen.

Harjoittelija pääsee osallistumaan seuraaviin tehtäviin:

  • Sisällön ideoiminen ja tuottaminen Omaidea-alustan pilotointitapahtumiin (mm. kiertotalous, asukkaiden ilmastoteot)
  • Tiedottaminen Ruralia-instituutin ja sidosryhmien viestintäkanaviin hankkeen toteutukseen liittyvistä aiheista
  • Avustaminen Omaidea-alustan ylläpidossa ja kehittämisessä
  • Muut hanketyöskentelyssä esiin nousevat ja erikseen sovittavat tehtävät

Tarjoamme kiinnostavan näköalan soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen rajapintaan, kokemuksen kansainvälisestä EU-hankkeesta ja monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua asiantuntijoihin useilta aloilta.


Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutti edistää kestävää ruokaketjua, paikalliskehitystä ja biotaloutta monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan kehittämisen ja innovaatiotoiminnan avulla.


Työ on osin paikkaan sitomatonta. Toivomme rekrytoinnin yhteydessä sovittavin osin työskentelyä Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä, mikä mahdollistaa paremman työyhteisötuen, vuorovaikutuksen sekä sidosryhmäverkostoitumisen. Avustamme tarvittaessa edullisen lyhytaikaisen asunnon löytämisessä.

Hakeminen ja lisätiedot:


Mikäli koet olevasi etsimämme henkilö, lähetä vapaamuotoinen hakemus ja opintosuoritusote viimeistään 28.8.2020 osoitteeseen paivi.pylkkanen@helsinki.fi. Haastattelemme sopivimmaksi arvioimamme henkilöt viikolla 36 (37)


Lisätiedot: projektipäällikkö Päivi Pylkkänen, 044 336 6919, tai vanhempi tutkija Toni Ryynänen, toni.ryynanen@helsinki.fi, 050 311 9398.

Ajankohta ja kesto: 1.10.2020 alkaen. Kokonaiskesto 3-4 kk sopimuksen mukaan.

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1600 e/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston harjoittelutukea ei edellytetä eikä se ole valinnan peruste.