Vanadiinin talteenottolaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Satakunnassa

Ruralian tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin kriittisen raaka-aineen, vanadiinin talteenottolaitoksen aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnassa. Tulosten mukaan investointi tuottaisi myönteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia Satakunnan alueella sekä valtakunnallisesti.

Vanadiini on arvokas materiaali useille keskeisille teollisuudenaloille. Vanadiinia ei kuitenkaan tuoteta Euroopan unionin alueella, joten Euroopan komissio on luokitellut vanadiinin kriittiseksi raaka-aineeksi. Critical Metalsin tytäryhtiö Recycling Industries Scandinavia AB suunnittelee vanadiinin tuotantolaitoksen (VRP) rakentamista Poriin. Laitos erottaa vanadiinin teollisista sivutuotteista ja hyödyntää paikallisista valmistusprosesseista talteen otettua hiilidioksidia. Näin laitos toteuttaa kiertotalousajattelua vanadiinin tuotannossa.

Ruralia-instituutissa toteutetussa tutkimuksessa arvioitiin, minkälaisia aluetaloudellisia vaikutuksia Porin vanadiinin tuotantolaitoksella voi olla. Tutkimusjakso kattoi sekä investointi- että tuotantovaiheet vuosina 2023–2035. Arviointi toteutettiin dynaamisella yleisellä tasapainomallilla RegFinDyn.

Tulosten mukaan investointi kasvattaisi Satakunnan aluetaloutta. Investointivaiheessa (vuodet 2023 ja 2024) erityisesti alueellinen BKT, työllisyys ja yksityinen kulutus kasvaisivat lisääntyneiden investointien, intensiivisen rakentamisen ja kasvaneiden työtulojen vuoksi. Tuotantovaiheen aikana (vuodet 2025–2035) vienti kasvaisi noin prosentin verran verrattuna arvioituun tilanteeseen ilman vanadiinin tuotantolaitosta. Alueellinen BKT kasvaisi lähes yhtä paljon. Työllisyys ja yksityinen kulutus kasvaisivat vastaavasti noin 0,3–0,5 %.

Tulokset myös paljastavat, että laitos vaikuttaisi Satakunnan lisäksi useisiin muihin alueisiin ja yleisesti kansantalouteen esimerkiksi BKT:llä, työllisyydellä ja viennin arvolla mitattuna. Arviointi korostaa Porin ja vastaavien suomalaisten kaupunkien merkitystä: keskikokoistenkin kaupunkien ja niitä ympäröivien alueiden kehitys hyödyttää monia alueita ja jopa kansantaloutta.

Tutkimuksen toteuttivat Susanna Kujala ja Outi Hakala.

Lue koko raportti täältä:

Susanna Kujala and Outi Hakala: The regional economic impact of the vanadium recovery plant on the Satakunta region - Exploring the economic potential of a circular economy project. Reports 219. University of Helsinki Ruralia Institute. (Raportti on englanninkielinen.)

Lisätietoja:

Susanna Kujala, väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti

susanna.kujala@helsinki.fi