Uudessa Ruralia-lehdessä pohditaan ajankohtaisia asioita

Kriisien seurauksena usein kirkastuu, miksi jotkut tuotteet ja palvelut ovat elintärkeitä. Maailmanlaajuinen huomio kohdistuu ainakin ruokaan ja energiaan. Utelias tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva kehittämistyö auttavat rakentamaan tulevaisuuden ruokavarmuutta, kirjoittaa Sami Kurki juuri ilmestyneen Ruralia-lehden pääkirjoituksessa.

Ruoantuotannon turvaaminen ja yhteiskunnan huoltovarmuus puhuttavat Ruralia-instituutin tutkijoita.

Ruralia-instituutissa on jo pitkään edistetty ruoantuotannon uudelleenjärjestämistä teollisen ekologian ideanmukaisesti. Malliksi omavaraiselle tuotannolle on ehdotettu agroekologisten symbiosien (AES) mallia, joka yhdistää ruoantuotannon, bioenergian tuotannon ja paikallisen ravinteiden kierrätyksen lähelle lannoiteravinneomavaraisuutta.

Huoltovarmaan ruokajärjestelmään siirtyminen vaatii Suomen ruokajärjestelmän rakenteellista korjausta, johon pääseminen vaatii muutoksia koko ruokaketjussa. Muutos ei ole mahdollista saavuttaa lähivuosina, mutta työ kestävämpää rakennetta kohden täytyy aloittaa heti, toteavat Juha Helenius ja Kari Koppelmäki kirjoituksessaan.

Viljelijöiden osaaminen ja peltojen hyvä kasvukunto ovat avainasemassa huoltovarmuuden turvaamisessa maataloudessa kriisiaikoina, kun niukoilla tuotantopanoksilla halutaan saada kohtuullisia satoja. Huoltovarmuuden lisääminen ja kestävän kehityksen edistäminen kulkevatkin käsi kädessä. Nyt on aika ottaa isoja askelia siihen suuntaan, kirjoittaa Maaneuvo-hankkeen vetäjä Jukka Rajala.

Ruralia-instituutissa on viime vuosina toteutettu useita yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden (YTYÄ) -hankkeita, joissa on keskitytty kyläyhteisöjen omaehtoiseen palvelutuotantoon. Yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen toimintalogiikka sopii mainiosti maaseudulle, sillä se pystyy vastaamaan palvelutarpeisiin siellä, missä markkinavetoiset yritykset eivät näe riittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, kirjoittavat Katja Rinne-Koski, Merja Lähdesmäki, Anne Matilainen ja Ada Trogen.

Lehdestä löytyy myös muita kiinnostavia tutkijoidemme kirjoittamia juttuja:

  • Nimisuojajärjestelmä lisää alueellista turvallisuutta
  • Uusiutuva energia on mahdollisuus sekä huoltovarmuudelle että aluetaloudelle
  • Marjat ja hunajat tarjoavat innovaatiomahdollisuuksia COVID-19- ja myös muita vakavia infektioita vastaan
  • Kaupungissa ja kerrostalossakin on mahdollista tuottaa ruokaa! Opas neuvoo, miten se käytännössä tapahtuu.
  • Mihin nyhtökauran voittokulku kompastui?
  • Luonnontuotealan koulutus opettajille on herättänyt kiinnostusta

Lue koko lehti:

Ruralia 1/2022

Aiemmin ilmestyneet Ruralia-lehdet löytyvät täältä.