Työpajoja elintarvikealan yrittäjien ja julkisen sektorin välisestä yhteistyöstä

Elintarvikealan yrittäjät, kuntien ja muiden julkisten tahojen ruokapalvelujen edustajat sekä kehittäjätoimijat - tervetuloa keskustelemaan hyvistä yhteistyömalleista Alavudelle 28.3.2023 tai Kurikkaan 31.3.2023.

Aamiaistilaisuuksissa (klo 9-11.30) on tarkoitus keskustella siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla saadaan kehitettyä elintarvikealan yritysten ja julkisen sektorin välille yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia ja vie eteenpäin ruokatoimialan kestävyyttä.

Ilmoittaudu mukaan Alavudelle viimeistään 24.3. ja Kurikkaan viimeistään 29.3. E-lomakkeella.

Alavuden tilaisuus pidetään Alavuden Öljynpuristamon tiloissa (Kellokorventie 165, Alavus), Kurikan tilaisuus Kurikan Kampuksen Vintti-tilassa (Huovintie 1, Kurikka).

Tilaisuuksien aikataulu:

9.00 Aamupalaa tarjolla

9.30 Yritysesittely

-Alavudella: Alavuden Öljynpuristamo, Hanna Yli-Kuha

-Kurikassa: Kurikan ruokapalvelut, Maarit Annala ja Anne Haaramo

10.00 Ruralian VITALI-hanke: julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö elintarvikkeiden hankinnoissa

10.15 Keskustelua lähiruoan mahdollisuuksista ja haasteista julkisissa hankinnoissa Etelä-Pohjanmaalla

11.30 Tilaisuus päättyy

Keskustelutilaisuudet ovat maksuttomia. Ne ovat osa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin VITALI-hanketta (Vihreän talouden innovaatiot – Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla).

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua vahvistamalla alueen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden edellytyksiä tuottaa yhteistyössä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä innovaatioita. Sen kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt tai julkisten palveluiden yksiköt, jotka tekevät hankintoja sekä pienet ja keskisuuret elintarvike- ja hoiva-alan yritykset, keskittyen Green Care -alaan.

VITALI-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Etelä-Pohjanmaan liitto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja