Työelämän tasa-arvo maaseudun yritysten näkökulmasta

WeAll -tutkimushanke järjesti loppuseminaarin Tiedekulmassa 22.10.2020 otsikolla Työelämän tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa, johon myös Ruralia-instituutin tutkijat osallistuivat.

WeAll -tutkimushanke on tutkinut yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuuden työelämää jo vuosia. Nyt tutkijat esittelivät keskeisimmät tutkimustuloksensa Tiedekulmassa 22.10. ja myös Ruralia-instituutti oli mukana.

Ruralia-instituutin tutkijat ovat tarkastelleet teemaa projektissa"Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL)". WeAll-hankkeen loppuseminaari "Työelämän tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa" järjestettiin 22.10. Tutkijamme veivät tilaisuuteen videotervehdyksen, jossa avataan Ruralia-instituutin tekemän tutkimuksen tuloksia. Voit katsoa videon alta.

Ruralian hankkeessa tarkastelltiin suomalaista työelämää, erityisesti sen tasa-arvoa ja eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja. Monitieteinen tutkimusryhmä pyrki selvittämään esimerkiksi iän, sukupuolen ja etnisyyden roolia työelämän mahdollisissa marginaalistumisprosesseissa. Ruralia-instituutti vastasi hankkeessa erityisesti alueellisen näkökulman vahvistamisesta tarkastelemalla sitä, miten maaseutu-kaupunki –ulottuvuus heijastuu työelämän eriarvoistaviin mekanismeihin. Hanketta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa käytännön sidosryhmien kanssa. Teoreettisten avausten lisäksi hanke pyrki tarjoamaan uutta tietoa ja käytännön ehdotuksia peruspalvelujen ja etuuksien kehittämiseksi.


WeAll -hankkeen tutkimustiimi on muodostunut monitieteisestä tutkijaryhmästä. Hankkeen konsortiossa ovat olleet mukana Helsingin yliopisto, Hanken Svenska handelshögskolan sekä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Lisää WeAll-hankkeesta ja loppuseminaarista voit lukea täältä