Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin 1. webinaari

Osaamisklusterin ensimmäinen webinaari järjestetään hybriditoteutuksena (verkko + live) torstaina 5. lokakuuta kello 13.00-15.30. Voit ilmoittautua mukaan alla olevasta linkistä.

Aika: Torstaina 5.10.2023 klo 13.00-15.30
Toteutustapa: Hybriditoteutus, verkko + live

Ilmoittaudu mukaan tällä verkkolomakkeella.

Tilat, joihin osallistujat voivat halutessaan kokoontua paikan päälle kuuntelemaan webinaaria ja verkostoitumaan toisten asiasta kiinnostuneiden kanssa:

  • Seinäjoella SeAMK, Frami A540.1 (paneelikeskustelu lähetetään tästä tilasta)
  • Kokkolassa yliopistokeskuksen kokoustila Lamppi, h320, 3. krs
  • Kahvia tarjolla kokoontumistiloissa 12.30 alkaen

Ohjelma:

13.00 Johdanto päivän webinaariin ja tekniset ohjeet osallistujille
Elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen, osaamisklusterin sihteeri, Suomen metsäkeskus

13.10 Avaussanat - osaamisklusterin filosofiaa
Johtaja Sami Kurki, osaamisklusterin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

13.20 Osaamisklusterin käytännön toimintasuunnitelmia
Elinkeinopäällikkö Yrjö Ylkänen, Suomen metsäkeskus

13.30 Esimerkkejä jo toteutetuista tutkimuksesta käytäntöön –kokeiluista ja demonstraatioista

  • Turvemaiden viljely: Millaisia toimia viljelijät olisivat valmiita toteuttamaan sekä tuloksia Kurikan turvepeltokartoituksesta - Projektipäällikkö Raisa Leppänen, TIME-hanke, SeAMK (10 min)
  • Turvesuonpohjien jälkikäyttö: Soinin Naarasnevan mittausaseman ensimmäisiä tuloksia - Erityisasiantuntija Kari Laasasenaho, TURNEE-hanke, SeAMK (10 min)
  • Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeen kokeilut ja demonstraatiot - Projektipäällikkö Jussi Laurila, Metsäkeskus, ja erikoistutkija Markku Saarinen, Luonnonvarakeskus (10 min)

14.00 Tauko - 10 min

14.10 Ennallistamisasetus, missä mennään ja mitä se tarkoittaa käytännössä?
Jaana Kaipainen, johtava EU-asiantuntija, Suomen metsäkeskus

14.30 Paneelikeskustelu: Kädet turpeessa – toimijoiden odotuksia turvemaiden käytön tulevaisuudelle.
Juontajana toiminnanjohtaja Yrjö Ojaniemi, MTK Etelä-Pohjanmaa

Panelistit:

  • Tuuli Hakala, kehityspäällikkö, Valio Oy
  • Jimi Rajajärvi, metsäpolitiikkapäällikkö, Metsäteollisuus ry
  • Kyösti Marttila, maa- ja metsätalousyrittäjä
  • Marko Nummijärvi, turvealan moniyrittäjä

15.00 Maa- ja metsätalousministeriön toiveita ja odotuksia klusterin toiminnalle
Erityisasiantuntija Antti Leinonen, Maa- ja metsätalousministeriö

15.10 Miten tästä eteenpäin
Yrjö Ylkänen, klusterin sihteeri, Metsäkeskus

15.20 Webinaarin yhteenveto ja päätössanat
Teppo Rekilä, elinvoimajohtaja, Keski-Pohjanmaan liitto

15.30 Webinaari päättyy

---

Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusterin tavoitteena on edistää turvemaiden käyttöä kaikki kestävyyden osa-alueet tasapainoisesti huomioiden (monioptimointi). Tavoitteena on myös, että maanomistajien asiantuntemus ja kokemus hyödynnetään turvemaiden käyttöä koskevissa kysymyksissä ja että erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat toimivat käytännön ratkaisujen koekenttänä ja esimerkkialueena turvemaiden kestävässä käytössä.

Klusteri on perustettu etelä- ja keskipohjalaisten toimijoiden aloitteesta huhtikuussa 2023.

Osaamisklusteriin on tähän mennessä liittynyt 14 eri organisaatiota. Mukana on alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita, kuten Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliitot, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen metsäkeskus, Kokkolan yliopistokeskus, ProAgria Keski-Pohjanmaa, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Metsäteollisuus ry, Luonnonvarakeskus, SeAMK, Kpedu, Sedu, MTK Etelä-Pohjanmaa ja MTK Keski-Pohjanmaa.

Klusteriin pääsee mukaan ja ovat tervetulleita myös muut alueelliset ja valtakunnalliset organisaatiot ja yritykset, joiden toiminta liittyy turvemaiden käyttöön ja jotka tuovat merkittävää lisäarvoa klusterin toimintaan.

Lisätietoja