Toteutuuko tuorekasvisten jäljitettävyys tilalta asiakkaalle?

Ruralia-instituutissa selvitettiin tuorekasvisten alkutuottajilla käytössä olleita jäljitettävyyskäytänteitä ja jäljitettävyyden toteutumista vähittäiskauppoihin toimitettujen ja niissä myytävien tuorekasvisten osalta. Lisäksi raportissa esitetään kehittämisehdotuksia jäljitettävyyskäytänteiden parantamiseksi.

Selvityksessä havaittiin puutteita tuoteturvallisuuden osalta, kun toimittajalla ei ollut selkeää jäljitettävyysjärjestelmää omasta toiminnastaan. Tarkastetuissa vähittäiskaupan toimipisteissä takaisinvetosuunnitelma toimittajan kanssa puuttui useissa toimipisteissä. Takaisinvetosuunnitelman myötä selkeytyisi kuinka takaisinveto toteutuisi ongelmatilanteissa. Tavaran vastaanottotarkastuksessa havaittiin useita puutteita erityisesti lähitoimittajien osalta.  Selvityksessä tuli myös esille, että kaupan toimijat eivät tunnista riittävän hyvin alkutuottajien käytössä olevia laatujärjestelmiä. Parempi tietämys laatujärjestelmistä edistäisi koko ketjun osaamista tuoteturvallisuudessa.

Sari Iivonen, Pekka Siiskonen, Anne Piirainen ja Riina Tuominen: Tuorekasvisten jäljitettävyyden toteutuminen tilalta vähittäiskaupan asiakkaille. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Raportteja 169.