Tarjouspyyntö Pykäläbaarien hankinta-asiantuntijaluennosta

Eri puolilla Suomea järjestettävissä MAHVA-hankkeen (Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi) Pykäläbaari-tilaisuuksissa esitellään hankintakäytänteitä ja edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä sekä esitellään sosiaalisiin ja ympäristönäkökulmiin liittyviä kriteereitä huomioiden maaseudun pk-toimintaympäristö. Tähän liittyen on nyt avattu tarjouspyyntö, jossa haetaan asiantuntijaluennoitsijoita.

Lue lisää ja katso tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat osoitteesta www.maaseudunhankinnat.fi