Taneli Vaskelainen nimitetty yliopistotutkijaksi Ruraliaan

Kauppatieteiden tohtori Taneli Vaskelainen on nimitetty Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Mikkeliin yliopistotutkijaksi, jonka tehtävän ala on kestävä talous ja osuustoiminta. Vaskelainen siirtyi tehtävään Utrechtin yliopistosta ja aloitti 1.9.2021.

Taneli Vaskelainen on valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2018. Väitöskirjan aiheena oli The Emergence of the Sharing Economy Industry - Insights from the German Carsharing Industry ja se voitti joka toinen vuosi jaettavan Suomen strategisen johtamisen seuran väitöstutkimuspalkinnon. Tätä aiemmin hän on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2006 pääaineenaan strategia ja kansainvälinen liiketoiminta. Vaskelaisella on myös Utrechtin yliopistossa vuonna 2020 suoritettu yliopiston opettajan pätevyys.

Ennen Ruraliaan siirtymistään Vaskelainen työskenteli apulaisprofessorina Utrechtin yliopistossa, Copernicus-instituutissa, joka tutkii ja kehittää kestävän kehityksen prosesseja ja mahdollisuuksia innovatiivisiin muutoksiin.

- Ruralia-instituutissa minuun vetosi kestävän kehityksen teemoihin keskittyminen ja monitieteisyys. Tarjotun tehtävän ala puolestaan tuntui tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini nähden täydelliseltä. Haluan tutkia organisaatiomuotoja, joissa missio on elimellinen osa hallintoa ja joille kasvu ja liikevoitto ovat välineitä – eikä itseisarvoja. Uskon, että tällaiset organisaatiomuodot ovat keskeisessä roolissa kestävän talouden transitioissa. Osuuskunnat ovat demokraattisen hallintomuotonsa ja hajautuneen voitonjakonsa vuoksi näin ollen kiinnostusteni keskiössä, Taneli Vaskelainen kertoo.

Taneli Vaskelainen vahvistaa Ruraliassa erityisesti talouden uusien muotojen tutkimusta sekä luo jatkuvuutta Ruraliassa pitkään tehtyyn osuustoiminnan tutkimukseen ja opetukseen.

- Vaskelaisen vahvuutena ovat laajat kansainväliset yhteistyöverkostot, joissa on kehitelty ajankohtaisia tutkimusteemoja liittyen muun muassa jakamistalouden ilmiöihin. Vaskelaisella on myös kokemusta elinkeinoelämästä ja yhteistyö siihen suuntaan on luontevaa. Uusi rekrytointi liittyy hienosti yliopistokeskuksen osaamiskokonaisuuteen, jonka kautta vahvistuu myös alueen elinvoimatyö, sanoo Ruralian varajohtaja, tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen.

Yliopistotutkijan tehtävänä Ruraliassa on oman tutkimustyön lisäksi alan tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen, osallistuminen yliopistolliseen opetukseen sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tavoitteena on muodostaa tutkimusryhmä, jolla on vahvat kansalliset ja kansainväliset verkostot. Tutkimustoiminnan toivotaan kohdistuvan myös osuustoimintaan, jonka tutkimuksesta ja opetuksen kansallisesta kehittämisestä Ruralialla on erityinen vastuu.

Lisätietoja:

Taneli Vaskelainen, yliopistotutkija
+358 50 473 4041
taneli.vaskelainen@helsinki.fi

Torsti Hyyryläinen, varajohtaja, tutkimusjohtaja
+358 44 308 5322
torsti.hyyrylainen@helsinki.fi