Suur-Savon Sähkön ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyöt tiivistyy edelleen

Ruralia-instituutissa lasketaan Suur-Savon Sähkön aluetaloudellisia vaikutuksia

Ruralia-instituutti hyödyntää aluetalousvaikutuksien arvioinnissa yleisen tasapainon RegFin-mallia, jota on käytetty onnistuneesti jo vuosia. Mallin avulla saadaan esiin energiakonsernin suorien vaikutusten lisäksi myös välilliset vaikutukset.

"Tutkimuksellisesti Suur-Savon Sähkön aluetaloudellisten vaikutusten arviointi osoittaa liiketaloudellisesti perusteltujen ratkaisujen laajemmat talousvaikutukset. Tutkimus toteutetaan liiketaloustieteen ja taloustieteen rajapinnassa tuottaen näin tietoa muun muassa yrityskehittämisen kokonaistaloudellisesta vaikutuksesta. Kestävyysmuutoksen toteuttaminen edellyttää muutoksia myös yritysten liiketoimintamalleissa. Tutkimus tarjoaa esimerkin kokonaistaloudellisten mallien mahdollisuuksista pureutua tällaisten muutosten aiheuttamiin alueellisiin vaikutuksiin", professori Sami Kurki Ruralia-instituutista luonnehtii tutkimuksen merkitystä, tavoitteita ja sijoittumista tutkimuskenttään.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan maaliskuussa 2022 Ruralia-instituutin tutkimusraporttisarjassa.

Nyt käynnistettävä tutkimus energiakonsernin aluetalousvaikutuksista tiivistää Suur-Savon Sähkön ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyötä edelleen. Aluetaloustutkimuksen lisäksi käynnissä on monivuotinen tutkimushanke Järvi-Suomen alueen monipaikkaisen asumisen kehittymisestä. Tämän tutkimuksen keskiössä on energiankulutuksen tietojen yhdistäminen muuhun monipaikkaisuutta käsittelevään tietoon.