Strat­KIT-hank­keen lop­pu­kon­fe­rens­si: Kes­tä­vät jul­ki­set ruo­ka­pal­ve­lut 13.10.2021

StratKIT-hankkeen kansainvälinen loppukonferenssi järjestetään keskiviikkona 13.10.2021 klo 10.30 alkaen verkkotilaisuutena. Tilaisuus on suunnattu julkisten ruokapalvelujen edustajille, julkisia hankintoja tekeville tahoille, viranomaisille, tavarantoimittajille, asiakkaille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelmassa kuullaan esityksiä julkisten ruokapalveluiden nykytilanteesta ja kestävyyteen vaikuttavista politiikoista ja päätöksistä sekä pohditaan tulevaisuuden haasteita koko Itämeren alueella sekä mietitään niihin ratkaisuja yhdessä.

Tilaisuudessa julkistetaan hankkeessa laadittu kestävien julkisten aterioiden työkalupakki ja kerrotaan sen käytöstä.

TERVETULOA mukaan kuulemaan ja keskustelemaan sekä kehittämään julkisista ruokapalveluista yhä kestävämpiä! Virallisen ohjelman jälkeen osallistujilla on mahdollisuus myös vapaamuotoiseen verkostoitumiseen Wonder.me -alustalla.

Päivä: 13.10.2021

Aika: 10.30 – 13.30 (Suomen aikaa), verkostoituminen 13.30-14.30

Paikka: vFairs-virtuaalialusta

Oh­jel­ma:

10.30             Welcome and introduction

                    
   moderator Chris Burns

10.45             Green procurement in a Farm to Fork perspective

                       Alexandra Nikolakopoulou, EU Commission’s Directorate-General for Health and Food Safety

11.10             Joint Baltic Sea Region (BSR) efforts towards sustainable public procurement

                      and catering services – StratKIT project’s wrap-up


                      Leena Viitaharju, University of Helsinki Ruralia Institute

11.25             Break (5 min.)

11.30             Piloting sustainability transformations across the BSR

                      Urszula Ala-Karvia, University of Helsinki Ruralia Institute

                      Green dietary transformation in social welfare home in Rybnik, Poland

                      Renata Kazimierczak, Warsaw University of Life Sciences

                      School green garden as an education tool

                      Pavel Rozov, Saint-Petersburg Lyсeum №126

11.45            Sustainable public meal toolkit – Why and how to use it?

                      Karen Thorsted Hamann, IFAU Institute for Food Studies & Agro Industrial Development

                      Regine Berges, agrathaer GmbH

12.05            Sustainable school meal recommendations

                      Amalia Ochoa Vidal, ICLEI - Local Governments for Sustainability

12.20             Break (10 min.)

12.30             Panel discussion on sustainable food systems and public procurement

                       moderated by Chris Burns, followed by questions from the audience.

                       Participants:

                       Alexandra Nikolakopoulou, EU Commission’s DG Santé

                       Amalia Ochoa Vidal, ICLEI - Local Governments for Sustainability

                       Jaana Husu-Kallio, Finnish Ministry of Agriculture and Forestry

                       Rita Góralska-Walczak, Warsaw University of Life Sciences

                       Henrik Christensen, Planteslagterne ApS

                       Aaro Lode, Baltic Restaurants Estonia AS

13.30             Informal networking (in Wonder.me)

Il­moit­tau­tu­mi­nen:

Moderaattori: Chris Burns

Järjestäjät: StratKIT-hankkeen kansainvälinen hankekonsortio, mukana järjestelyissä suomalaiset hankepartnerit Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Ammattikeittiöosaajat ry

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Viitaharju, leena.viitaharju@helsinki.fi 

                      tohtorikoulutettava Urszula Ala-Karvia, urszula.ala-karvia@helsinki.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tilaisuus on osa Innovatiivisia strategioita julkisille ruokapalveluille: Kestävyystyökalu Itämeren alueelle (StratKIT) -hanketta, joka on toiminnassa vuosina 2019-2021. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa julkisten ruokapalvelujen nykytilanne ja osaamistaso, mallintaa kestävän kehityksen dynamiikkaa, sekä rakentaa käytännön kestävyystyökalu julkisen ruokapalvelusektorin käyttöön. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region, ja mukana on toimijoita Suomen lisäksi myös Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Venäjältä ja Virosta. Lisätietoja: https://www.stratkit.eu/fi/