Ruraliassa kehitetään eläintautiriskinhallintaa

Ruralian uudessa hankkeessa on tavoitteena parantaa tehokkaalla tiedonvälityksellä nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa.

Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta -hankkeessa on tavoitteena edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa parantamalla tehokkaan tiedonvälityksen avulla nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä, kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisistä keinoista, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa.

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto lisäävät eläin- ja muuta liikennettä tilojen välillä ja siten kasvattavat taudinpurkausten todennäköisyyttä ja taloudellisia seurauksia.

Lisätietoja: