Ruralian uusin raportti kestävästä matkailusta on julkaistu

Matkailu on ollut yksi viime vuosien nopeimmin kasvaneita toimialoja. Matkailijamäärien lisääntymisen myötä myös kysymykset matkailun kestävyydestä ja vastuullisuudesta ovat kasvattaneet merkitystään.

Ruralian uusin raportti Aitoja tekoja – Eteläpohjalaisten matkailuyrittäjien näkökulmia kestävään matkailuun on julkaistu. Vuoden 2020 aikana koronapandemia pysäytti kasvun äkkinäisesti. Viimeisen vuoden ajan matkailualalla onkin eletty vaikeita aikoja, joskin joukkoon on mahtunut myös valonpilkahduksia. Uusissa oloissa esimerkiksi kotimaanmatkailu on alkanut kiinnostaa entistä useampaa.

Poikkeusajat eivät tule kuitenkaan jatkumaan loputtomiin. Ennemmin tai myöhemmin matkailijavirrat kääntyvät jälleen nousuun. Tilanteen normalisoituessa palataan aiempiin kysymyksenasetteluihin kestävän matkailun tiimoilta. Pandemian voidaan myös nähdä asettaneen uusia vaatimuksia matkailuyritysten vastuullisuuden kehittämiselle, esimerkiksi matkailijoiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin suhteen.

Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa vuosille 2020–2028 on asetettu yhdeksi toimenpiteeksi vastuullisen matkailutoiminnan kehittäminen. Tämä edellyttää toimialan tietoisuuden lisäämistä aiheesta esimerkiksi tiedottamalla ja kouluttamalla, yhteistä tahtotilaa luomalla ja kestävien käytäntöjen käyttöönottoa edistämällä.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sen kartoittamista, miten eteläpohjalaisissa mat-kailuyrityksissä vastuullisuus hahmotetaan. Mitä siitä tiedetään, miten siihen suhtaudutaan ja mitä sen osa-alueista hyödynnetään jo tänään, ja mitä on suunniteltu otettavaksi käyttöön lähitulevaisuudessa. Tämän yrityshaastatteluihin pohjautuvan selvityksen tavoite on vastata näihin kysymyksiin ja tukea alueen yritysten tarpeista lähtevää matkailun kehittämistä.

Raportti on laadittu Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa, jota toteutetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun (päätoteuttaja) sekä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä 1.2.2020–31.1.2022. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Pääset lukemaan raportin Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta Heldasta.

Aitoja tekoja – Eteläpohjalaisten matkailuyrittäjien näkökulmia kestävään matkailuun

Lue raportti Heldasta

Yliopistotutkija Aapo Jumppanen kirjoitti aiheesta myös blogin Matkailussa aitous luo pohjan kestävyydelle