Ruraliaan haetaan apurahatutkijaa

Ruralia-instituuttiin haetaan apurahatutkijaa väitöskirjaan tähtäävään kolmen vuoden määräaikaiseen apurahatyöskentelyyn. Tehtävän ala on tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituutti tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Haemme

APURAHATUTKIJAA

väitöskirjaan tähtäävään kolmen (3) vuoden määräaikaiseen apurahatyöskentelyyn. Tehtävän ala on tulevaisuuden kestävät ruokajärjestelmät. Apurahatutkijan tehtävät liittyvät Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaan hankkeeseen ”Maatalouden muutos agroekologisten symbioosien ja solumaatalouden avulla - Ympäristövaikutukset ja viljelijöiden sekä kuluttajien näkemykset”. Hanketta johtavat apulaisprofessori Hanna Tuomisto ja vanhempi tutkija Toni Ryynänen.

Projektissa tutkitaan mahdollisuuksia vähentää ruoantuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia uusien teknologioiden avulla. Mallinnettavien ympäristöhyötyjen lisäksi hankkeessa kartoitetaan maanviljelijöiden halukkuutta muuttaa tuotantomenetelmiään sekä kuluttajien näkemyksiä uusista ruoantuotantoteknologioista.

Hankkeeseen etsitään yhteiskuntatieteet ja laadulliset tutkimusmenetelmät hallitsevaa apurahatutkijaa, joka on kiinnostunut solumaatalouteen liittyvien tuotteiden kuluttajamielikuvien ja maanviljelijöiden käsitysten tutkimuksesta.

Kuluttajatutkimuksessa selvitetään ihmisten halukkuutta muuttaa ruokavaliota ja näkemyksiä uusista solumaatalouden elintarvikkeista, esimerkiksi keinolihasta. Maanviljelijöiden osalta selvitetään heidän halukkuuttaan ja mahdollisia esteitä siirtymisessä agroekologisten tuotantomenetelmien hyödyntämiseen.

Tehtävään soveltuvia tieteenaloja ovat esimerkiksi kuluttajaekonomia, sosiaali-, käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet.

Apurahatutkijaksi valittavalta edellytetään soveltuvan alan maisterintutkintoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Apurahatutkijakandidaatin edellytetään hakevan oikeutta jatko-opintoihin Helsingin yliopistossa kuuden (6) kuukauden sisällä työskentelyn aloittamisesta, mikäli hänellä ei sitä vielä ole.

Apurahan suuruus on 2000€/kk. Hakijan on syytä perehtyä apurahansaajan lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmavakuuttamiseen ja verotukseen, sillä nämä tekijät vaikuttavat apurahan nettomäärään. Yliopisto tarjoaa valitulle apurahatutkijalle laitteet ja työtilan joko Mikkelissä tai Helsingissä.

Hakemus koostuu seuraavista dokumenteista:

  1. Vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee hakijan motivaatio tutkimuksen tekemiseen sekä lyhyt aiheeseen liittyvä tutkimussuunnitelma (miten aihetta voisi tutkia: mahdolliset lähestymistavat, aineistot ja menetelmät) (yhteensä max. 3 sivua)
  2. Ansioluettelo, josta ilmenee hakijan koulutus, suoritetut tutkinnot, työkokemus ja mahdollinen julkaisuluettelo (max. 3 sivua)

Hae tehtävää viimeistään 30.11.2018 klo 23.59. Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään osoitteeseen ruralia-instituutti@helsinki.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa vanhempi tutkija Toni Ryynänen (kulutustutkimus), p. 050 311 9398, toni.ryynanen@helsinki.fi

Apurahansaajan lakisääteinen eläke- ja työtapaturmavakuuttaminen: https://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Apurahansaajan verotus: https://tieteentekijoidenliitto.fi/files/2078/apurahatutkijan_tietopaketti_2017_2908.pdf