Ruralia-instituutti julkaisi kotiseudun kehittämisoppaan yhdistyksille

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti julkaisi kesäkuussa paikallisyhdistyksille suunnatun opaskirjan ”Kotiseutu kestäväksi – Kotiseudun kehittämisen opas”. Noin 70-sivuisen oppaan uskotaan rikastavan kotiseutunsa hyväksi työskentelevien yhdistysten elämää.

Opaskirjan julkaisun taustalla on Kotiseutusuunnittelu maaseudun kehittämistyökaluna (Kotimatka) -hanke, joka on tarjonnut parin viime vuoden aikana maaseudun paikallisyhdistyksille virikkeitä ja työkaluja kotiseutuhankkeiden ideointiin ja suunnitteluun.

Hankkeen työpajoissa on ollut mukana yli 40 yhdistystä eri puolilta Etelä-Pohjanmaata. Työpajojen lisäksi yhdistyksille on tarjottu opastusta ja neuvontaa. Hankkeen opit ja esimerkit on nyt koottu julkaistuun oppaaseen.

Oppaan kirjoittajatiimiin kuuluvat Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön tutkijat Timo Suutari, Jaakko Mäntylä, Matti Mäkelä ja Sulevi Riukulehto.

Oppaassa käsitellään muun muassa sitä, miten luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteita voidaan vaalia ja hyödyntää kestävästi. Lisäksi oppaassa käsitellään esimerkiksi sitä, miten tarinoita voidaan koota ja käyttää osana yhteisön toimintaa.

Oppaassa annetaan muun muassa ohjeita kyläkirjojen ja pitäjänhistorioiden toteuttamiseen. Lisäksi siinä tarkastellaan aineistojen ja arkistojensa säilymistä, käyttöä ja saavutettavuutta digitaalisessa muodossa. Esitetyt esimerkit palvelevat erityisesti kehittämishankkeiden suunnittelua.

Hankkeen ja oppaan ydinviesti on, että kaikki paikallisten yhdistysten toiminta, jolla vahvistetaan asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia, edistetään elinkeinotoimintaa tai kotiseudun arvon säilymistä, on kotiseudun kehittämistä. Kotiseudun kehittämisen tulee edistää yhteisöjen ja yksilöiden muutosjoustavuutta eli kykyä vastata eteen tuleviin muutoksiin kuten kestävyyssiirtymään.

Kirjoittajat katsovat, että kestävä paikallisyhteisö kykenee paitsi vahvistamaan paikallisten kotiseutusuhdetta niin synnyttämään myös uusille tulijoille kotoisuuden ja kuulumisen kokemuksia. 

Opas on luettavissa PDF-versiona vapaasti Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta täältä.

Kotimatka-hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan unionin maatalouden kehittämisen maaseuturahastosta.

Lisätietoja