Ruralia-instituutti hakee määräaikaista tutkimusavustajaa

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Seinäjoen toimipaikkaan tutkimusavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Osa-aikaisen tutkimusavustajan työhön kuuluu muun muassa viestinnällisiä tehtäviä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti hakee Seinäjoen toimipaikkaan tutkimusavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen (maksimissaan 12 kk) 1.12.2023 (aloitus sovittavissa) – 30.11.2024.

Tutkimusavustajan tehtävät liittyvät Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohankkeeseen, jossa tuetaan alueilla ja valtakunnallisesti toteuttavaa pk-yrittäjyyteen liittyvää toimintaa, luodaan verkostoja sekä edistetään yhteistyötä ja tiedonvälitystä (www.aitojamakuja.fi).

Tutkimusavustajan tehtävänä on osallistua hankkeessa toteutettavaan viestintään (mm. Aitoja makuja -lehti ja hankkeen käytössä olevat sosiaalisen median kanavat) sekä avustaa tutkimusaineistojen ja viestintämateriaalien kokoamisessa, käsittelyssä ja tuottamisessa liittyen toimialan kehittämistoimintaan. Tehtäviin kuuluu myös Ruokasektorin koordinaatiohankkeen infotilaisuuksien järjestelyissä avustaminen.

Työtehtävät ovat Ruraliassa luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa tutkimusavustaja voi hyödyntää saamaansa koulutusta, pääsee soveltamaan osaamista käytännössä ja valmentaa häntä tulevaan työelämään.

Mitä odotamme sinulta

Tutkimusavustajaksi haemme maisterivaiheen perustutkinto-opiskelijaa. Hakijalta edellytetään soveltuvia opintoja esimerkiksi viestinnän, elintarvikealan, liiketalouden (yrittäjyyden) tai maaseudun kehittämiseen liittyen sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen ja elintarviketoimialaan. Työ tehdään ja sitä johdetaan tutkimusryhmässä, johon kuuluu tutkijoita Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikasta.

Mitä tarjoamme

Tehtävä on osa-aikainen, noin 60 % / kuukausi. Tehtävän palkkaus riippuu valittavan henkilön opintojen vaiheesta ja kokemuksesta ollen 2 216,62 e – 2 337,53 euroa / kk (60 %:lla noin 1 330 – 1 400 euroa/kk). Tehtävässä on koeaika. Helsingin yliopistossa on mahdollisuus joustavaan hybridi- ja etätyöhön. Toiveena on, että tutkimusavustajalla on mahdollisuus työskennellä Seinäjoella muutama päivä kuukaudessa.

Tarjoamme kiinnostavan näköalan soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen rajapintaan, kokemuksen ohjelmaperustaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta, monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua asiantuntijoihin useilla eri tieteenaloilla sekä mahdollisuuden edistää esimerkiksi omaa pro gradu -tutkielmaa. Helsingin yliopiston laajat verkostot, monitieteinen työyhteisö, laadukkaat lähipalvelut sekä ajanmukaiset työtilat Seinäjoella tarjoavat hyvät lähtökohdat työskentelylle.

Hakuohje ja lisätiedot         

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 31.10.2023 klo 23.59 mennessä: paivi.toyli@helsinki.fi. Helsingin yliopisto sitoutuu edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Toivomme hakijoita monipuolisesti eri sukupuolten edustajista, kieli- ja kulttuuritaustoista sekä vähemmistöistä.

Lisätietoja tehtävästä antaa paivi.toyli@helsinki.fi, puh. 050 312 1816.

Miksi hakea työpaikkaa Helsingin yliopistossa?

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia-instituutti) tarjoaa korkeatasoista tutkimus- ja innovaatiokumppanuutta maaseutujen kehittämiseen. Instituutin painopistealueet ovat aluekehittäminen, kestävät ruokajärjestelmät ja uusi biotalous. Instituutissa toteutetaan kansainvälistä, kansallista ja alueellista tutkimusta noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö. Työskentelemme suurten maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi perustutkimuksen, uteliaisuuden ja yhteistyön avulla – yhdessä maailman parhaaksi! Yliopistossa työskentelee yhteensä noin 8 000 opettajaa, tutkijaa ja asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön jäsentä. Arvostamme vastuullisuutta ja haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työnantaja.

Lisätietoja