Ruralia-instituutti hakee harjoittelijaa luonnonvarojen käyttöön liittyviin hankkeisiin

Harjoittelu liittyy kansainväliseen "HUNTOUR - Development of education in relation to the influence of ongoing climate change to hunting tourism" -hankkeeseen, jossa kehitetään koulutusmateriaalia liittyen metsästys- ja luontomatkailuun.

Harjoittelijan tehtävänä on avustaa tutkimusaineistojen kokoamisessa ja analysoinnissa liittyen valtion lupametsästysalueiden kiinnostavuuteen. Tehtäviin kuuluu myös HUNTOUR-hankkeen työpajojen ja infotilaisuuksien järjestelyissä avustaminen (kesäkuu 2023).  Lisäksi harjoittelija avustaa muiden luonnonkäyttöön liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toimissa.

Työ tehdään ja sitä johdetaan tutkimusryhmässä, johon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikasta. Hakijalta edellytetään soveltuvia opintoja esimerkiksi maaseudun kehittämiseen, metsätieteisiin tai riistanhoitotieteisiin liittyen sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Suomen kielen ja englannin kielen taito ovat edellytyksiä työn suorittamiselle. Lisäksi tilastomenetelmien tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme kiinnostavan näköalan soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen rajapintaan, kokemuksen ohjelmaperustaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta, monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua asiantuntijoihin useilla eri tieteenaloilla sekä mahdollisuuden edistää esimerkiksi omaa pro gradu -tutkielmaa.

Työsuhteen kesto: Kokonaiskesto 3 kk (osa-aikainen, hoitoprosentti sovittavissa)

Työn ajoittuminen: Touko - kesäkuu 2023 - elokuu 2023

Palkka: 1 600 e/kk. Ei edellytetä yliopiston omaa harjoitteluapurahaa

Sijoittuminen: Työn voidaan toteuttaa osittain etänä.

Hakeminen:

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja opintorekisteriote 11.4.2023 mennessä:

anne.matilainen (at) helsinki.fi

Lisätietoja: