Ruralia-instituutin johtajalle kunniamerkki

Tasavallan presidentti on päättänyt antaa 6.12.2019 yliopistolaisille kaikkiaan 49 kunniamerkkiä

Yliopistolaisille 49 kunniamerkkiä

Tasavallan presidentti on päättänyt antaa 6.12.2019 yliopistolaisille kaikkiaan 49 kunniamerkkiä ja yksi heistä sattuu olemaan Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurki! Hänelle myönnettiin Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin johtaja, professori Sami Kurki on yhteiskunnallisesti aktiivinen toimija ja tutkija. Hän on ollut edistämässä erityisesti Etelä-Pohjanmaalla kehitystä, jossa alueen osaamista ja uudistumista on kehitetty tutkimuksen ja tieteen vaikuttavuutta vahvistamalla. Kurki on ollut keskeinen hahmo mm. Etelä-Pohjanmaan EPANET-yliopisto- ja professoriverkoston synnyssä. Siitä on tullut laajasti Suomessa tunnettu malli tutkimuksen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämisessä.

Perustelut kunniamerkin myöntämiselle

Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan osastona nykyisin toimivan Ruralia-instituutin tehtävänä on sen perustamisesta (1988) lähtien ollut toimia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kentässä, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan keinoin. Vuodesta 2007 instituutin johtajana toiminut Kurki on edistänyt merkittävästi instituutin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tieteellisen tason vahvistumista. Hän on johtajana onnistunut erinomaisesti yhdistämään kahdella paikkakunnalla (Seinäjoki ja Mikkeli) toimivan yksikön toiminnan niin, että niiden yhteistyö on nykyisin poikkeuksellisen tiivistä.

Professori Sami Kurki on aktiivinen oman alansa tutkimuksessa ja julkaisee siinä säännöllisesti. Hänen erityinen yhteiskunnallinen aktiivisuutensa on kuitenkin suuntautunut tieteen hyödyntämiseen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Siksi hän on toiminut pitkään monissa luottamustehtävissä ja yhteisöissä, jotka edistävät alueellista kehitystä ja erityisesti maaseudun kannalta keskeistä maaseutujen elinkeinojen uudistumista. Erityisen merkittävää hänen toimintansa on ollut Seinäjoen yliopistokeskuksessa, jossa Kurki on toiminut keskuksen toiminnan alusta lähtien, vuodesta 2004. Dosentin arvonimen Kurki sai 2001 ja oikeus käyttää professorin arvonimeä hänelle myönnettiin vuonna 2004.

Tiedekunnan muut kunniamerkit

Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta kunniamerkin saa kaksi ansioitunutta henkilöä. Ruralia-instituutin johtaja Sami Kurjen lisäksi Suomen Leijonan ansioristi annetaan tutkimusteknikko Terttu Parkkarille. Lämpimät onnittelut!

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön antamat kunniamerkit Suomen kansalaisille on julkistettu ritarikuntien verkkosivulla: http://ritarikunnat.fi/index.php/fi/ritarikunnat/annetut-kunniamerkit/50-annetut-kunniamerkit/452-6-12-2019-annetut-kunniamerkit.

Yliopistolaisille annettiin tänä vuonna 49 kunniamerkkiä, joista korkeimpana Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki kansleri Kaarle Hämerille. Lisätietoa kunniamerkeistä voi lukea ritarikuntien uudistetusta kunniamerkkioppaasta: http://ritarikunnat.fi/index.php/fi/ritarikunnat/ritarikuntien-julkaisut/65-ritarikunnat/ritarikuntien-julkaisut/224-kunniamerkkiopas-ordenshandbok-kirjanen.