Ruralia 30 vuotta!

30 vuotta sitten, helmikuun 1. päivänä vuonna 1988 tuli voimaan Helsingin yliopiston kanslerin hyväksymä Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtosääntö. Sitä voidaan pitää nykyisen Ruralia-instituutin perustamispäivänä. Käytännön toiminta käynnistyi tämän jälkeen sekä Mikkelissä että Seinäjoella. Tuolloin Suomessa elettiin ennennäkemättömän nousukauden taitosta kohti syvän laman aikaa.

Kolmasosa itsenäisen Suomen satavuotisesta historiasta on pitkä ajanjakso. Perusteita olisi katsoa mennyttä myös instituutin toiminnan vaikuttavuuden näkökulmassa. Vaikuttavuutta pitäisi analysoida yhteiskunnan, alueiden ja paikallisten kumppaneiden näkökulmasta. Yleisesti voi kuitenkin todeta, että tuo ajanjakso on samalla ollut Suomessa niin maaseutupolitiikan kuin suomalaisen maaseutututkimuksenkin esiin murtautumisen aikaa. Maaseudun elinvoimasta on alettu puhua myös muista kuin maa- ja metsätalouden näkökulmista.

Lue juttu loppuun Ruralian blogissa.