Ruokamatkailua kehitetään edelleen Etelä-Savossa

Onnistutaanko Etelä-Savossa ennakoimaan ja vastaamaan ruokamatkailun uusiin trendeihin ja alan haasteisiin? Mitä toimia tulisi ruokamatkailuun liittyvässä koulutuksessa, tutkimuksessa ja kehittämisessä tehdä, että alueen ansiokas ruokamatkailutarina jatkuisi?

Vastauksia kysymyksiin selvitettiin juuri päättyneessä Saimaa Food & Tourism -selvityshankkeessa, jossa laadittiin Etelä-Savon ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämissuunnitelma.  Siinä esitetään toimenpiteitä, joilla Etelä-Savossa tarjottavat ruokamatkailutuotteet olisivat elämyksellisiä, asiakaslähtöisiä, kestävän kehityksen mukaisia, paikalliseen ruokakulttuuriin ja raaka-aineisiin pohjautuvia sekä kannattavia. Tavoitteena on, että Etelä-Savo saavuttaa edelläkävijän roolin ruokamatkailussa.

Ruokamatkailulle perustan luovat monipuolinen raaka-ainepohja, paikallinen jalostus sekä tasokas ammattikeittiö- ja matkailusektori. Näihin kaikkiin osa-alueisiin liittyen on vuosien varrella tehty kehittämistyötä. Koronan jälkeisenä aikana on entisestään korostunut ammattitaitoisen henkilökunnan saaminen ruokamatkailualalle. Muun muassa tähän tarpeeseen sekä ruokamatkailualalla toimivien ja alalle tulevien osaamisen syventämiseen nähdään tarve täydennyskoulutustyyppisille kursseille.

Vastaavaa suunnitelmaa ei ole aikaisemmin tehty Etelä-Savossa. Ruokamatkailu on ollut osana Etelä-Savon ruoka-alan kehittämisohjelmaa, mutta nyt valmistunut suunnitelma määrittelee tarkemmin tavoitteet sekä tutkimus- ja kehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Etelä-Savon ammattiopisto Esedun, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein yhteishanketta rahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto/Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR), Mikkelin seudun kunnat sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot omarahoituksella.

Raportti

Hanna-Maija Väisänen, Marjo Särkkä ja Taina Harmoinen. Etelä-Savo - Ruokamatkailun edelläkävijä. Etelä-Savon ruokamatkailun tutkimus- ja kehittämissuunnitelma. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 223.

 

Lisätietoja: