Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin!

Ruralia on julkaissut oppaan, joka kannustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamaan palveluja ja tuotteita julkisille toimijoille. Oppaasta saavat ideoita kaikki ostajat ja tarjoajat. Tietoisku oppaasta 17.6.2022 klo 9.00.

Oppaassa keskitytään erityisesti maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta keskeisiin toimialoihin: ruokahankinnat, kuljetushankinnat, bioenergiahankinnat ja ympäristöhankinnat. Näillä toimialoilla on runsaasti paikallisia pk-yrityksiä, jotka omalla toiminnallaan tukevat alueiden taloutta.

Käytännönläheinen opas antaa vinkkejä ja jakaa ideoita yhteistyön mahdollisuuksista julkisten hankkijoiden kanssa. Se avaa lyhyesti, miten julkisia hankintoja tehdään, miten yritys voi olla aktiivisena toimijana prosessissa ja millaisia asioita on hyvä huomioida ajoissa.

Opas on tuotettu valtakunnallisessa Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hankkeessa (2018-2022), jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseutuohjelman kehittämisohjelmasta.

Tietoisku oppaasta

Oppaasta järjestetään lyhyt tietoisku 17.6. klo 9.00 – 9.20 Teamsissa. Ohjeet osallistumiseen löydät täältä.

Lue opas

Päivi Töyli, Leena Viitaharju, Sari Väänänen, Anu Arolaakso, Leena Erälinna, Merja Lähdesmäki ja Marja Enbuska (2022): Rohkeasti mukaan julkisiin hankintoihin - Vinkkejä ja käytännön esimerkkejä pk-yrityksille. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti.

Lisätietoja

Päivi Töyli, Turun yliopiston Brahea-keskus, paivi.toyli@utu.fi, 040 189 1929

Leena Viitaharju, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, leena.viitaharju@helsinki.fi, 050 415 1164

Sari Väänänen, Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria, sari.vaananen@sakky.fi, 044 785 4025