Pikamenetelmät täydentävät kasvianalyysin tuloksia

Kasvianalyysin rinnalle kehitetyillä pikamittareilla voidaan seurata nopeasti kasvien ravinnetilaa, mutta ne eivät korvaa kasvianalyysin tuloksia. Tämä käy ilmi OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeen uusimmasta raportista, jossa selvitettiin viiden pikamenetelmän soveltuvuutta kasvin ravinnetilan kuvaamiseen.

Kasvianalyysia varten kokoomanäytteenä kerätty otos pellon kasveista kuvaa kasvien keskimääräistä ravinnepitoisuutta, mutta sen avulla on vaikea tutkia yksittäisiä kasveja. Lisäksi näytteen oton ja tulosten saamisen välillä kuluu useita päiviä. Kasvianalyysin rinnalle on kehitetty erilaisia pikamittareita, joiden avulla kasvien ravinnetilaa voidaan seurata nopeasti ja tulokset ovat luettavissa välittömästi. Menetelmien lisähyötynä on se, että lisänäytteiden ottaminen on edullista, joten voidaan tarkastella jopa yksittäisiä kasveja.

Raporttiin on koottu keskeiset tulokset tutkittavien kasvien ravinnetilan analysoinnin pikamenetelmistä ja niiden hyödyntämisestä viljavuustutkimusta täydentäen. Aineistona käytettiin OSMO-hankkeen 24 koelohkoa ja tuloksia verrattiin perinteisen kasvianalyysin tuloksiin. Analysoitavina kasveina oli viljoja, palkokasveja, rapsia, perunaa ja sipulia. Raportin toivotaan palvelevan suomalaisia viljelijöitä huolehtimaan kasvien tasapainoisesta ravinteiden saannista.

Raportti on julkaistu Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa ja on luettavissa oheisesta linkistä:
Tuomas J. Mattila, Veera Manka ja Jukka Rajala: Pikamenetelmät kasvin ravinnetilan kuvaajana. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Raportteja 185.

Lisätietoja:

Jukka Rajala, erikoissuunnittelija, OSMO-hankkeen projektipäällikkö

Ruralia-instituutti

Puh. 044 303 2210

Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, yliopistotutkija OSMO-hankkeessa

Ruralia-instituutti

Puh. 040 7432 412

Sähköposti: tuomas.j.mattila@gmail.com

OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta toteuttavat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi- Suomi. Hankkeessa on tarkoituksena kehitetään tilatasolle soveltuvia maan kasvukunnon analysointi- ja havainnointimenetelmiä sekä selvittää, millä toimenpiteillä ongelmalohkojen kasvukuntoa voidaan parantaa.

Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoituksella, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, Soilfood Oy, Tyynelän Maanparannus Oy, Ecolan Oy, viljelijät sekä Luomusäätiö ja Rikalan Säätiö.