Otto Syreenin talon uusi käyttö Teuvalla kiinostaa

Ruralia-instituutin uudessa julkaisussa, "Teuvalaisten oma Syreenin talo" rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arkistotieto yhdistetään pintojen ja rakenteiden inventoinnista ja asukastilaisuuksista saatuun tietoon.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteutti Teuvalaisten oma Syreenin talo -esiselvityshankkeen, jossa tutkittiin rakennusta, sen historiaa ja merkitystä paikkakunnalla. Selvityksen taustalla oli toive talon säilyttämisestä osana teuvalaista kulttuurimaisemaa. Maalitehtailija Otto Syreenin upea talo sijaitsee Teuvan keskeisimmällä paikalla. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään, eikä Teuvan kunnalla ole sille käyttöä. Ympärillä on edelleen kunnan keskeisiä toimintoja. Rakennuksella on mielenkiintoinen historia muun muassa Syreenin maalitehtaana ja Teuvan kunnantalona. Lisäksi kahdessa työpajassa kerättiin Teuvan asukkaiden ja yhdistystoimijoiden ideoita ja tarpeita.

Teuvalaisten oma Otto Syreenin talo (TEOS) -hankkeen tutkimusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta, Heldasta

Hankkeen rahoittajat olivat Teuvalaisen Kulttuurin Tuki ry sekä Leader Suupohja ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan unionin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.