Opaskirja metsästysmatkailun taloudellisten vaikutusten arviointiin valmistui

Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa julkaistu opaskirja esittelee opiskelijoille sekä metsästysmatkailun eri sidosryhmille metsästysmatkailun taloudellisten vaikutusten arviointia eri aluetasoilla.

Oppaan päätavoitteena on perehdyttää opiskelijat ja erilaiset metsästysmatkailun sidosryhmät arvioimaan metsästysmatkailun taloudellisia vaikutuksia eri aluetasoilla. Kirja antaa perustietoa taloustieteen arviointimenetelmistä ja siten auttaa ymmärtämään, arvioimaan ja tulkitsemaan metsästysmatkailuun keskittyvää tutkimusta ja sitä, miten metsästysmatkailu vaikuttaa ympäröivään talouteen. Toisin sanoen tavoite on ennen kaikkea auttaa lukijaa ymmärtämään eri metodeja eikä niinkään käyttämään niitä tutkimuksessa.

- Opaskirja tarjoaa kaikille vaikuttavuusarvioinneista kiinnostuneille yleiskatsauksen metodologisista vaihtoehdoista ja ehdottaa lisämateriaaleja luettavaksi. Kirja on toteutettu siten, että lukija ei tarvitse aikaisempia taloustieteen opintoja, huomauttavat kirjan toimijat Outi Hakala, Susanna Kujala ja Anne Matilainen.

Opaskirja sisältää viisi päälukua:

  1. Opaskirja alkaa metsästysmatkailun esittelystä
  2. Toinen luku keskittyy yleisiin taloudellisten vaikutusten arviointeihin liittyviin asioihin.
  3. Kolmas luku tarjoaa kuvaukset yleisimmin käytetyistä arviointimetodeista kuten panos-tuotos-malleista ja yleisen tasapainon malleista. Keskeisimpien metodien käytöstä HUNTOUR partnerit ovat toteuttaneet käytännön tapausesimerkit, jotka kuvataan opaskirjassa.
  4. Neljäs luku laajentaa tarkastelun metsästysmatkailun potentiaaliin ja kestävyyteen, joita tarkastellaan tarkemmin hankkeen työpaketeissa 3 ja 4.
  5. Opaskirjan viimeinen luku käsittää loppusanat metsästysmatkailun taloudellisista vaikutuksista ja niiden arvioinnista.

Opaskirja on osa HUNTOUR-hanketta, jonka tavoitteena on tarjota oppimateriaaleja ja siten tukea päätöksentekoa koskien metsästysmatkailun kehittämistä Euroopan unionin jäsenmaissa. Tätä ERASMUS+ -rahoitteista hanketta koordinoi Czech University of Agriculture Prahasta ja mukana ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin lisäksi University of Novi Sad Serbiasta sekä National Agricultural Research and Innovation Center Unkarista.

Lue koko raportti täältä:

Hakala Outi, Kujala Susanna and Matilainen Anne (Eds.) (2022). Does hunting tourism affect the economy? A guidebook for evaluating the economic impact of hunting tourism. University of Helsinki Ruralia Institute, Reports 220.

Lisätietoja:

Outi Hakala, väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti

outi.hakala@helsinki.fi