Minkälainen matkailumaa Suomi on japanilaisin silmin?

Tutkimuksen tavoitteena oli saada käsitys siitä, millainen kuva Suomessa asuvilla japanilaisilla on maastamme ja mitkä he näkevät olevan Suomen vahvuudet japanilaisten matkailijoiden silmissä.

Uudessa raportissa perataan haastattelututkimuksen tuloksia japanilaisten käsityksistä Suomesta matkailun näkökulmasta. Yleinen mielipide Suomesta matkailukohteena oli positiivinen, ja yleistä Suomi-kuvaa kysyttäessä sauna, Muumit, sekä metsät ja luonto mainittiin tyypillisimmiksi suomalaisimmiksi asioiksi. Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, mitä he haluaisivat näyttää Suomessa Japanista käymään tuleville ystävilleen tai sukulaisilleen. Suurin osa kohteista oli Helsingin alueella, ja kokemuksista, joita vieraille haluttaisiin tarjota, mainittiin useimmiten sauna ja metsämaisema. Kun vastaajia pyydettiin kuvailemaan kokemus, jonka se tahtoisivat tarjota ystävilleen tai perheelleen, mikäli mitään budjettirajoituksia ei olisi, suurin osa haluaisi ensin kierrellä Helsingin alueella ja sen jälkeen vierailla Lapissa ja muissa osissa Suomea. Osa olisi myös sisällyttänyt reissuun jonkin toisen maan, kuten Ruotsin, Norjan tai Viron.

Suurin kehittämiskohde vastaajien mukaan on ehdottomasti turisteille suunnatun tiedon lisääminen englanniksi ja erityisesti japaniksi. Saatavilla olevan tiedon puute lienee myös yksi syy siihen, miksi maaseudun ja maaseutumatkailun hahmottaminen oli vastaajille hankalaa.

Raportti on osa kansainvälistä CAITO-hanketta, jossa Ruralia-instituutti on mukana. Lisää CAITOsta täältä

FINLAND AS A TOURIST DESTINATION THROUGH THE EYES OF THE JAPANESE
– AN INTERVIEW STUDY ON JAPANESE PEOPLE LIVING IN FINLAND