Matkailijoille merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa

Ruralian tuore tutkimusraportti valottaa suomalaisten ja venäläisten matkailijoiden kokemuksia vastuullisuuteen liittyvistä asioista eteläsavolaisissa majoitus- ja ruokapalveluissa. Tutkimuksesta selviää, mihin vastuullisuusasioihin matkailuyrittäjän kannattaa panostaa ja mitä tuoda esille viestinnässä.

Matkailu jatkaa kasvuaan ja sen myötä tarve vastuullisuudelle tulee yhä ajankohtaisemmaksi. Yksi haaste matkailun kestävän kehityksen polulla on, että matkailijat saattavat kokea vastuullisuuden sopivan huonosti kuluttamiseen, jossa haetaan mielihyvään liittyviä elämyksiä. Matkailuhan on nimenomaan elämystaloutta, jossa päätarkoitus on tuottaa positiivisia kokemuksia ja elämyksiä.

Vastuullisen matkailun valtavirtaistuminen edellyttää matkailijan näkökulman ymmärtämistä. Jotta matkailuyritykset pystyisivät kehittämään toimintaansa vastuulliseksi ja samalla tarjoamaan asiakaslähtöisiä vastuullisia tuotteita ja palveluja tukien samalla positiivista matkakokemusta, pitäisi tietää tarkemmin, miten vastuullisuus on osallisena muodostamassa matkailukokemusta. Tässä julkaisussa esitettävä tutkimus tuo tähän aiheeseen uutta tietoa majoitus- ja ruokapalveluiden osalta.

Hanna-Maija Väisänen: Matkailijoille merkityksellinen vastuullisuus majoitus- ja ruokapalveluissa. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 196. 2019.

Raportti on tuotettu Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa, joka toteutettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (hallinnoija), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitoksen matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus yhteistyönä 1.1.2017–31.5.2019. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja eteläsavolaiset matkailuyritykset.