MAANEUVO valmentaa neuvojista maan kasvukunnon hoidon ja hiiliviljelyn huippuosaajia

Ruralia-instituutissa on käynnistynyt MAANEUVO-valmennus, joka toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvänä valmennuskokonaisuutena neuvojille ja mentoreille.

Ääripäästä toiseen vaihtelevat sääolot ja ilmastonmuutoksen hillintä asettavat uusia vaatimuksia maataloudelle. Samalla maaperän kyky sopeutua äärioloihin on heikentynyt mm. tiivistymisen ja yksipuolistuneen viljelyn myötä. Tulevaisuuden maataloudessa tarvitaan yhä enemmän maan hoitoa, kunnostusta ja maan kasvukunnon kehittämistä. MAANEUVO- hankkeessa valmennetaan neuvojia kouluttamaan viljelijöitä entistä parempaan maan hoitoon, joka parantaa sekä maan kasvukuntoa että maaperän hiilen sidontaa.

MAANEUVO eli Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla – kehittää kestävän maaperän hoitoon liittyvään neuvontaa sekä vie tutkimustietoa neuvojien ja viljelijöiden käyttöön. Valmennuksessa hyödynnetään mm. ongelmalohkojen korjaamiseen keskittyneessä OSMO-hankkeessa (2015–2019) tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja. Uutta tutkimustietoa valmennuksiin tuodaan hiiliviljelyä tutkivalta ja edistävältä Carbon Action -yhteistyöalustalta sekä sadalta Carbon Action -hiiliviljelytilalta. Lähestymistapa kasvukunnon hoitoon on kokonaisvaltainen, käytännönläheinen ja perustuu tutkimukseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa on käynnistynyt MAANEUVO-valmennus neuvojille syksyllä 2019 osana hiiliviljelyä tutkivaa ja edistävää Carbon Action -yhteistyökokonaisuutta. Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvänä valmennuskokonaisuutena 30:lle neuvojalle ja mentorille. Valmennettavat toimivat viljelyneuvojina ProAgria-keskuksissa, yksityisinä neuvojina tai viljelijämentoreina kattavasti eri puolilla manner-Suomea. Pitkäkestoinen valmennus kestää vuoden 2021 loppuun. Rahoitus hankkeeseen on saatu Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä.

- Kestävän maaperän hoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, ehkäistä vesistöjen rehevöitymistä, sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen. Tehokkaista toimenpiteistä on olemassa tutkimustietoa, mutta tiedon räätälöintiä tila- ja lohkotasolle on tarpeen vahvistaa, kertoo valmennuksessa ja Carbon Action -alustan asiantuntijana toimiva erikoistutkija Tuomas Mattila Suomen Ympäristökeskuksesta.

- MAANEUVO-valmennuksen tavoitteena on valmentaa osallistujat maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi. Valmennus myös tarjoaa työkaluja tunnistaa maan kasvukunnon puutteita, opastaa käyttämään uusimpia maan kasvukunnon hoidon suunnittelumalleja ja -työkaluja sekä harjaannuttaa valitsemaan parhaat maan kasvukunnon hoidon menetelmät erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille, kertoo valmennusta vetävä erikoissuunnittelija Jukka Rajala Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Monimuotovalmennus koostuu verkkotyöpajoista ja pellonpiennarpäivistä, osatehtävistä muodostuvasta kasvukunnon hoitosuunnitelmasta käytännön tilalle, ohjatusta itseopiskelusta osoitetun materiaalin avulla ja verkkokeskusteluista. Osaamista kehitetään tekemällä. Osanottajat valmennetaan tunnistamaan kasvukunnon puutteita erilaisilla tiloilla, suunnittelemaan maan kasvukuntoa parantavia ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä ja seuraamaan niiden vaikuttavuutta.

- Maan kasvukunto on monipuolinen ja vaikeasti mitattava kokonaisuus, joka kattaa biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia osatekijöitä. Se vaikuttaa ratkaisevasti saavutettuihin satotasoihin ja edelleen käytettävien tuotantopanosten hyötysuhteisiin, viljelyn kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin sekä peltomaan hiilensidontaan. Sen kokonaisvaltainen hallinta vaatii uudenlaista osaamista sekä uusia työkaluja ja käytäntöjä, korostaa Jukka Rajala.

Syyskuussa valmennettaville pidetyssä ensimmäisessä pellonpiennarpäivässä paneuduttiin maan rakenteen määrittämiseen käytännön tilan erilaisilla peltolohkoilla. Toisessa 24.10.2019 pidettävässä pellonpiennarpäivässä paneudutaan kuivatuksen puutteiden selvittämiseen erilaisilla kuivatusongelmista kärsivillä peltolohkoilla. Valmennus jatkuu verkkotyöpajalla marraskuussa.

Lisätietoja valmennuksesta ja hankkeesta:
MAANEUVO-hankkeen kuvaus Ruralia-instituutin sivuilla

Lisätietoja:
Jukka Rajala, erikoissuunnittelija
Ruralia-instituutti
Puh. 044 303 2210
Sähköposti: jukka.rajala@helsinki.fi

Tuomas Mattila, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. 040 743 2412
Sähköposti: tuomas.mattila@ymparisto.fi

Eija Hagelberg, projektijohtaja, kestävä maatalous
Baltic Sea Action Group, Carbon Action -alusta
Puh. 050 060 9526
Sähköposti: eija.hagelberg@bsag.fi

Marja Suutarla, kehityspäällikkö
ProAgria Etelä-Suomi ry
Hovikoikeudenkatu 16, 45100 Kouvola
Puh. 040 7210598
Sähköposti: marja.suutarla@proagria.fi

Valmennuksen toteutusaika: 1.7.2019–31.12.2021
Valmennuksen järjestäjä: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen ympäristökeskus SYKEn, ProAgria Etelä-Suomen sekä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Carbon Action -alustan kanssa.

MAANEUVO-hankkeen kokonaisbudjetti on 260 000 euroa ja sitä rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Hanke toteutetaan 1.7.2019 – 30.6.2022 välisenä aikana.

Hankkeella on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:
1) viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön,
2) valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi sekä
3) vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Hanke koostuu kahdesta työpaketista:
Työpaketti 1: Tutkimustiedon jalkauttaminen: tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön parissa. Työpaketti 1:n vastuutaho on BSAG, ja sen toteutuksessa hyödynnetään Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntemusta ja viestintäkanavia. ja
Työpaketti 2: Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus: toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus 30:lle neuvojalle ja mentorille.  Työpaketti 2:n toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa

Carbon Action-sivusto:
https://carbonaction.org
https://carbonaction.org/maaneuvo-hanke/
https://carbonaction.org/maa-ja-vesitekniikan-tuki-ry-rahoittamaan-hiiliviljelytutkimuksen-tuomista-neuvojille/
https://carbonaction.org/neuvojille-valmennusta-maaperan-kasvukunnosta-hae-mukaan/

Baltic Sea Action Group (BSAG)
https://www.bsag.fi/fi/etusivu/

ProAgria
www.proagria.fi