Maan tiivistymistä voidaan ehkäistä maatalousrengasvalinnoilla

Maan tiivistyminen on yleinen viljelymaiden ongelma. Entistä raskaammat maatalouskoneet lisäävät maaperän kuormitusta. Ruralia-instituutin uuteen raportiin on koottu tietoa maan tiivistymisen välttämisestä ja maatalousrenkaiden mahdollisuuksista.

Maan tiivistyminen on yleistyvä ongelma, jota epävakaat säät ja kasvavat maatalouskoneet eivät ainakaan helpota. Tiivistymisriskejä voidaan kuitenkin vähentää käyttämällä renkaissa töihin sopivia ilmanpaineita, lisäämällä työkoneisiin renkaita tai vaihtamalla nykyiset renkaat matalapainerenkaiksi. Joissain tilanteissa koneketjun keventäminen tai työkoneiden leveyksien sovittaminen toisiinsa on paras ratkaisu. Maan tiivistymisriskejä vähentämällä voidaan parantaa satotasoja ja viljelyn kannattavuutta. Rengastuksen suunnittelu tilatasolla on kuitenkin monimutkainen ja monivaiheinen prosessi. Hyvän ratkaisun löytämiseen tarvitaan aikaa ja hyviä työkaluja.

OSMO- ja Järki Pelto -hankkeet järjestivät talvella 2017-2018 kolmipäiväisen kurssin maan tiivistymisen välttämisestä ja maatalousrenkaiden mahdollisuuksista. Kurssipäivillä kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja sekä rengasliikkeiltä että riippumattomilta asiantuntijoilta. Kurssin keskeisimmät sisällöt on koottu nyt raporttiin Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? Raportti käsittelee maan tiivistymistä ja sen välttämistä sekä tilan renkaiden parantamista teoreettisella ja käytännönläheisellä tasolla. Raportissa käydään läpi tiivistymisen tieteellinen tausta ja eri keinot tiivistymisen välttämiseen.

Koneketjuajattelu on raportin keskiössä, jossa tarkastellaan yksittäisten koneiden sijasta koko tilan koneistusta ja pyritään tunnistamaan ne työvaiheet ja koneet, jotka aiheuttavat suurimmat riskit maan rakenteelle. Raportissa käsiteltäviä kysymyksiä ovat mm. :

  • Voinko vaikuttaa töiden ajoitukseen ja tarvittavaan koneketjuun viljelykierron avulla?
  • Miten pyöräkuormaa voi vähentää? Koneiden tasapainotus, pari- ja telipyörien käyttö.
  • Kuinka alhaisia rengaspaineita voi käyttää? Miten rengaspaineiden säätö onnistuu käytännössä?
  • Jos vaihdan renkaita, miten löydän sopivimman vaihtoehdon? Mitä tekijöitä on huomioitava?

Raportti tarjoaa tutkittuun tietoon pohjautuvia työkaluja renkaisiin ja maan tiivistymiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Raportin kirjoittajat, Tuomas J. Mattila ja Jukka Rajala, toivovat, että raportista on hyötyä muillekin viljelijöille.

Raportti on tuotettu osana OSMO - Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hanketta jota rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 / Vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitus, yritykset, viljelijät ja säätiöt.

Lisätietoja:
Jukka Rajala, erikoissuunnittelija

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti