Luonnontuotealan toimintaohjelma julkaistu

Vuoteen 2030 ulottuvan Luonnontuotealan toimintaohjelman visiona on "Luonnosta kestävästi ja vastuullisesti monipuolista arvonlisää".

Luonnontuotealalle laadittu uusi toimintaohjelma on julkaistu. Se viitoittaa suuntaa alan tutkimus- ja kehittämistoiminnalle ja resurssien käytölle nostaen esille alan kestävän kasvun kannalta keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Ohjelmassa asetettuja päätavoitteita ovat luonnontuoteraaka-aineiden markkinoiden toimivuuden parantuminen, jalostustoiminnan kasvu ja nykyistä korkeampi arvonlisä sekä alan toiminnan kasvua ja kestävyyttä tukeva toimintaympäristön kehittyminen.

Luonnontuoteala on monipuolisesti eri elinkeinoihin ulottuva kasvuala, jonka mahdollisuudet ovat nousseet vahvasti esille niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Runsaat ja uusiutuvat luonnontuotevarat mahdollistavat useimpien tuotteiden kestävän käytön lisäämisen.

Toimintaohjelmaa toteutetaan vuosina 2023-2030. Ohjelman laatimisprosessista ovat vastanneet Juha Rutanen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, luonnontuotealan toimialapäällikö Sirkku Wacklin ja toiminnanjohtaja Birgitta Partanen Arktiset Aromit ry:stä.

Ohjelma on julkaistu Ruralia-instituutin Raportteja-julkaisusarjassa.

Lisätietoja: