Luonnontuoteala tarvitsee enemmän raaka-aineita

Luonnontuoteala on kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan maailman markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Raaka-aineiden saatavuus on kuitenkin keskeinen pullonkaula alan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. Tilanteen parantamiseksi raportissa nostetaan esille yritysten raaka-aineiden hankintaan liittyviä tarpeita ja ratkaisuja.

Yli puolella luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on haasteita raaka-aineittensa hankinnassa. Toistaiseksi Suomessa ei ole riittävästi luonnontuotteiden kerääjiä, keruuverkostoja, raaka-aineiden käsittelyyn valmiita tuotantotiloja tai kuivauskapasiteettia. Raaka-ainetuotantoa kokoavan välitystoiminnan nähtiin varsin yleisesti parantavan raaka-aineiden toimitusvarmuutta. Lisäksi laadun varmistamisen merkityksen kasvaminen korostaa koko alkutuotantoketjun osaamista sekä panostuksia tuotantotiloihin, laadukkaaseen teknologiaan ja analytiikkaan. Luotettavan ja ammattimaisen raaka-ainekeskuksen tai välittäjän kanssa nähtiin mielekkääksi toimia, tilaus voisi hoitua yhdestä paikasta verkon kautta.


Jalostajien tarvitsemien luonnontuotelajien valikoima osoittautui varsin laajaksi. Kilomääräisesti tarkasteltuna eniten haluttaisiin ostaa mahlaa, kuusen kerkkää, nokkosta, koivun lehtiä, maitohorsmaa ja mesiangervoa. Raaka-aine toivottiin yleisimmin saatavan kuivattuna, tuoretavarana tai pakastettuna. Osa yrityksistä toivoi raaka-aineita jauhettuna tai uutettuna. Luomusertifioinnilla nähtiin kasvavaa merkitystä.


Raaka-aineiden välittäjinä voivat toimia keruukeskukset, jotka alueellisesti kokoavat ja kouluttavat luonnontuotteiden kerääjiä. Keruukeskuksella voi olla toimintaan tarvittavien tilojen ja välineiden järjestämisen ohella roolia keruualueiden ja -lupien hankinnassa. Kerääjien osaamisen varmistamiseksi ja yhtenäistämiseksi tarvitaan alan koulutusjärjestelmän ja -materiaalien kehittämistä. Koulutettujen kerääjien tavoittamista voidaan parantaa verkkopohjaisen järjestelmän ja rekisterin avulla. Järjestelmä voisi saattaa yhteen jalostavien yritysten tarpeet, keruukeskusten toiminnan sekä kerääjien käytännön työn.

Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuuden parantaminen -raportti alan raaka-ainetuotannon kehittämistarpeista ja -keinoista toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Selvitystyön toteutti Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti laajassa yhteistyössä luonnontuotealan toimijoiden ja alueellisten kehittämishankkeiden kanssa koko Suomea tarkastellen..

Lisätietoja projektipäällikkö Juha Rutanen