Luonnon monimuotoisuuden mittaamista kehittävä eurooppalainen tutkimushanke käynnistyi

BioMonitor4CAP on tutkimushanke, joka kehittää edistynyttä maatalousmaan luonnon monimuotoisuuden seurantaa. Tutkimustiedon avulla osoitetaan, mitkä maatalouden menetelmät ja poliittiset ohjauskeinot toimivat tehokkaimmin maatalousmaiden luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Horizon Europe tutkimus- ja innovaatio-ohjelman rahoittama hanke kokoaa yhteen 23 yhteistyöorganisaatiota kymmenestä Euroopan maasta ja Perusta. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tutkii hankkeessa maatalousympäristöihin liittyvää luonnon monimuotoisuutta agroekologian näkökulmasta sekä tuottaa sidosryhmä- ja politiikka-analyyseja, jotka selventävät maanviljelijöiden, maatalouden neuvontapalveluiden ja maataloussektorin yritysten näkemyksiä. Ruralia-instituutissa tehtävä tutkimus tukee maatalouden muutosta Euroopan unionissa ja sen rajojen ulkopuolella.

Maatalous kattaa noin puolet Euroopan maapinta-alasta. Intensiivinen maankäyttö on yksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa elinympäristöjen ja lajien monimuotoisuuteen maatalousympäristössä. Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuva biodiversiteettistrategia ja pellolta pöytään -strategia pyrkivät pysäyttämään luontokadon, mutta samaan aikaan turvaamaan ihmisten hyvinvoinnin.  Näiden strategioiden käytännön toteutus on kuitenkin vielä epäselvää. Tällä hetkellä käytössä ei ole tulosperustaisia tarkkailumenetelmiä luonnon monimuotoisuuden seuraamiseksi. Luonnon monimuotoisuuden, luontokadon ja luonnon toipumisen ajallinen ja paikallinen seuranta vaatii entistä tehokkaampia ja kattavampia toimenpiteitä.

BioMonitor4CAP-hankkeessa testataan ja kehitetään edullisia ja luotettavia keinoja luonnon monimuotoisuuden tarkkailuun viljelysmailla ja Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa yhdistetään perinteisiä luonnon monimuotoisuuden indikaattoreita ja uusia teknologisia menetelmiä, kuten äänien tarkkailua, valo- ja videokuvaamista sekä molekyylitason seurantaa. Lisäksi kehitetään malleja, joiden avulla voidaan suositella peltomaan hoitotoimenpiteitä, jotka parantavat luonnon monimuotoisuutta.

- Tämän kaltaisia luonnon monimuotoisuuden tarkkailumenetelmiä tarvitaan, jotta voidaan ottaa käyttöön tulosperusteisia poliittisia ohjauskeinoja Euroopan maatalousympäristöissä, kertovat hankkeen koordinointiin osallistuvat Nils Borchard Saksan maatalousyhdistyksestä (DLG) ja Christoph Scherber Leibnizin biodiversiteettimuutoksen analysoinnin instituutista (LIB).

Tutkimushankkeessa on mukana useita sidosryhmiä, joiden avulla pyritään varmistamaan uusien monimuotoisuutta mittaavien seurantamenetelmien käyttöönotto maataloudessa.

Lisätietoja