Lannoita paremmin - Lannoitussuunnittelun osaamisryhmä käynnistyy Kaakkois-Suomessa 15.1.2019

Miten kierrätyslannoitteista saadaan paras hyöty? Mille lohkolle sopii mikäkin lannoite? Miten arvioida lohkolta vapautuvan typen määrä?
Millaiseen ravinnetasoon olisi hyvä pyrkiä? Miten lannoitus sovitetaan viljelykiertoon?

Lannoitukseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. LaPaMa-hankkeen Lannoita paremmin -kurssin

pienryhmässä haetaan näihin kysymyksiin vastauksia ja testataan uusia toimintamalleja lannoituksen suunnitteluun. Kaakkois-Suomessa käynnistyy pienryhmä tammikuussa 2019. Lataa kurssiesite tästä linkistä.

Aika ja paikka:

Aloitustapaaminen on ti 15.1.2019 Kouvolan seudulla, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Lisäksi järjestetään neljä verkkotapaamista noin kahden viikon välein ja näiden välillä on opitun soveltamista lohkokohtaisissa lannoitussuunnitelmissa ja muissa harjoitustöissä sekä verkkokeskusteluissa.

Kohderyhmä:

Lannoituksen tarkentamisesta ja kierrätyslannoitteiden hyödyntämisen kehittämisestä kiinnostuneet viljelijät Kaakkois-Suomessa. Pienryhmässä paikkoja on enintään 6 osanottajalle.

Tavoite:

Oppia hyödyntämään eri kierrätyslannoitteita lohkon ominaispiirteet huomioiden ja laskentatyökalua hyödyntäen.

Pääsisällöt:

  • Eri lohkojen ravinnelisätarpeiden arviointi
  • Viljavuustutkimuksen hyödyntäminen ravinnetarpeiden määrityksessä
  • Eri kierrätyslannoitteiden ja lannan hyötyjen ja haittojen arviointi lohkoittain
  • Kierrätyslannoitteen viljelyteknisen arvon määritys
  • Laskentatyökalujen soveltaminen lohkoittain parhaan lannoiteseoksen etsimiseksi

Opettajat:

Kurssin opettajina toimivat erikoistutkija ja viljelijä Tuomas Mattila (SYKE, HY Ruralia) sekä erikoissuunnittelija ja viljelijä Jukka Rajala (HY Ruralia). Viljelijöiden tukena toimii ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Pekka Terhemaa.

Hinta:

Kurssi on maksuton.

Ilmoittautuminen:

Jätä hakemuksesi viimeistään ti 8.1.2019 sähköisellä lomakkeella tästä linkistä.

Lisätietoja:

Pekka Terhemaa, pekka.terhemaa@proagria.fi, puh. 040 518 7130

Jukka Rajala, jukka.rajala@helsinki.fi, puh. 044 303 2210

Järjestäjä:

LaPaMa – Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla -hanke, jota toteuttavat Suomen Ympäristökeskus SYKE ja Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Kurssi on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa hallituksen kärkihanketta ”LaPaMa -Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla”, jossa tuotetaan avoin ja läpinäkyvä toimintatapa sekä laskuri lannoitteiden arvon määrittämiseen ja lohkokohtaiseen lannoitukseen. Laskurin koeversio on ladattavissa tästä linkistä. Työkalua muokataan kurssilaisten tarpeiden ja kokemuksien perusteella ja se julkaistaan kaikkien käyttöön hankkeen päättyessä kesäkuussa.