Lähiruoan käytön muutos julkiskeittiöissä selvitetään

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti selvittää Maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa tutkimuksessa julkiskeittiöiden lähiruoan käytön ja sen aluetaloudelliset vaikutukset sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Vastaavanlainen selvitys on toteutettu aikaisemmin vuosina 2013-2014 ja nyt saatavia tuloksia tullaan vertaamaan tuohon aikaisempaan selvitykseen.

Työtä lähiruoan lisäämiseksi julkisissa ammattikeittiöissä on tehty viime vuosina paljon. Asian eteen tehdyn työn perusteella yleisenä oletuksena on, että lähiruoan käyttö julkisissa keittiöissä olisi lisääntynyt. Mahdollisella lähiruoan käytön kasvulla olisi täten ollut vaikutusta positiivisesti myös aluetalouteen. Tarkkaa tietoa lähiruoan käytön viime vuosien kehityksestä eri maakunnissa tai varsinkaan sen aluetaloudellisista vaikutuksista ei kuitenkaan ole. Tällaista tietoa tarvittaisiin, jotta saataisiin käsitys siitä, onko asian eteen tehty työ tuottanut tulosta ja miten se todellisuudessa on vaikuttanut aluetalouteen. Tietoisuuden kasvaminen siitä miten lähituotteisiin panostetut eurot nostavat aluetaloutta esimerkiksi työpaikkojen lisääntymisenä, vaikuttaisi todennäköisesti ruokapalvelujen määrärahoja koskevaan päätöksentekoon.

Ruralia-instituutin toteuttamassa selvityksessä on parhaillaan menossa valtakunnallinen kysely, jolla on tarkoitus kartoittaa hankintarenkailta ja –yksiköiltä mm. niiden ostamien elintarvikkeiden ja raaka-aineiden alkuperä sekä yleinen asenneilmapiiri paikallisia hankintoja kohtaan. Hankkeen vaikuttavuuslaskelmat toteutetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa kehitetyllä RegFin-laskentamenetelmällä.

Tuloksia selvityksestä esitellään ensimmäisen kerran Elintarviketeollisuuden vuosiseminaarissa Helsingissä 27. marraskuuta. Tiivis julkaisu tutkimuksesta ilmestyy tammikuussa 2020.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Leena Viitaharju
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
050-415 1164
leena.viitaharju@helsinki.fi