Kurkistus eteläsavolaisiin oppimisympäristöihin

Minkälaisia oppimisympäristöjä Etelä-Savon oppilaitoksista löytyy ja mitä niissä tapahtuu? Tämä kysymys on motivoinut Ruralia-instituutin Pekka Hytinkoskea ja Eeva Uusitaloa heidän julkaisussaan Kurkistus eteläsavolaisiin oppimisympäristöihin.

Tekijät vierailivat maakunnan oppilaitoksissa tutustuen niiden monimuotoisiin oppimisympäristöihin.

Tavoitteena oli nähdä sellaisia piirteitä, joita ei tavoiteta lukumäärien keräämisen ja oppimisympäristöjen listaamisen kautta. Läheltä katsottuna ja opettajien kanssa keskustellen avautui mielenkiintoinen näkökulma oppimisympäristöjen moninaisuuteen.

Julkaisussa tarkastellaan erityisesti formaaliin oppimiseen liittyviä oppimisympäristöjä, mutta mielenkiintoinen löydös useassa oppilaitoksessa oli se, miten informaali oppiminen (esim. täydennyskoulutus) tai non-formaali oppiminen (arkioppiminen esim. harrastusten kautta) eivät ole ristiriidassa formaalin koulutuksen oppimisympäristöjen kanssa, pikemminkin päinvastoin.

Pienimuotoisen tutkimuksen kiinnostava huomio olikin ajatus paikoista, kylistä ja jopa kaupungeista oppimisympäristöinä, joissa formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen elementit vaikuttavat oppimisen mielekkyyteen. Etelä-Savo voisikin parhaimmillaan muodostaa oppimisympäristön, joka rakentuisi linjakkaasti monenlaisista paikallisista oppimisympäristöistä toimijoineen.

Julkaisu liittyy ”Koulutusportti – Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana” -koulutushankkeeseen, joka toteutettiin 1.10.2020–31.12.2022. Sen päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto.  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) koordinoi hanketta ja hankkeen osatoteuttajat olivat Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Mikkelin yliopistokeskus (toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti), Otavia, Savonlinnan ammattiopisto Samiedu, Savonlinnan kesäyliopisto, Step-koulutus ja Ammattiopisto Spesia.

Hytinkoski, P. & Uusitalo, E. 2023. Kurkistus eteläsavolaisiin oppimisympäristöihin. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Raportteja 227. Luettavissa myös verkossa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/358347/Raportteja227.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Lisätietoja: