Kumppanuusverkostolla alueellista vaikuttavuutta

Ruralin tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty Suur-Savon Sähkön vaikutuksia Etelä-Savon aluetalouteen. Energiakonserni on viime vuosina määrätietoisesti luonut kumppanuuksia paikallisten ja alueellisten yritysten kanssa ja toimintoja on siirretty heille ulkoistamalla.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa tutkittiin, miten Suur-Savon Sähkö -konsernin liiketoimintamallin muutos on näkynyt vaikutuksissa Etelä-Savon aluetalouteen vuosina 2016–2020. Tarkastelussa hyödynnettiin sekä määrällistä että laadullista lähestymistapaa mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja luotettavan vaikutusarvion aikaansaamiseksi. Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkijat Susanna Kujala, Outi Hakala ja Ada Trogen Ruralia-instituutista.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuodesta 2016 vuoteen 2020 Suur-Savon Sähkö -konsernin paikallisten ostojen ja investointien määrä on kasvanut, joten konsernin paikallisuusajattelu näkyy heidän valinnoissaan. Muutos ei ole kuitenkaan ollut trendinomaista, vaan vuosien välillä on luonnollisesti vaihtelua.

- Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tulokset tuovat esiin Suur-Savon Sähkö -konsernin selkeän vaikutuksen Etelä-Savon aluetalouteen. Konsernin vaikutus esimerkiksi Etelä-Savon bruttokansantuotteeseen on vaihdellut noin 220–240 miljoonan euron välillä tarkasteluvuosina. Konsernin vaikutukset heijastuvat useille eri toimialoille, toteavat väitöskirjatutkijat Susanna Kujala ja Outi Hakala.

Konsernin liiketoimintamallin muuttuminen näkyy aluetaloudessa, etenkin työllisyysvaikutuksissa. Vaikka konsernin oma henkilöstö on tarkasteluajanjaksolla vähentynyt, on kumppanuuksien ja muiden taloudellisten kytkösten kautta konsernin työllistävyys kerrannaisvaikutuksineen jopa hieman kasvanut. Voidaankin todeta, että kumppanuusstrategian ja paikallisuusajattelun myötä konsernin luoma taloudellinen hyöty Etelä-Savolle on vähintään säilynyt ulkoistamisten ja muiden uudistusten jälkeenkin.

- Haastatteluiden perusteella paikallisuus ja kehittyminen ovat Suur-Savon Sähkön kumppanuusverkostossa tärkeitä tekijöitä. Paikallisuus toimii paitsi maantieteellisenä läheisyytenä myös arvona, joka osaltaan mahdollistaa kumppanuusverkoston toimijoiden sosiaalisen ja institutionaalisen läheisyyden”, kertoo väitöskirjatutkija Ada Trogen.

Lue lisää Suur-Savon Sähkön tiedotteesta.

Lue koko tutkimusraportti:

Susanna Kujala, Outi Hakala & Ada Trogen (2022): Kumppanuusverkostolla alueellista vaikuttavuutta - Suur-Savon Sähkö -konsernin aluetaloudelliset vaikutukset. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 215.

Lisätietoja:

Susanna Kujala, väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti

p. 050 415 1158

susanna.kujala@helsinki.fi

Markus Tykkyläinen,toimitusjohtaja

Suur-Savon Sähkö

Puh. 050 596 5482

markus.tykkylainen@sssoy.fi