Kestävä vapaa-ajan asuminen hyödyttää Etelä-Savoa

Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen jatkuu Etelä-Savossa. Ruralia-instituutin juuri julkaiseman raportin aiheena on vapaa-ajan asuminen osana yhteiskunnallista muutosta sekä kehittämisen kohteena.

Kestävä monipaikkainen asuminen on moniulotteinen tutkimusteema. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa juuri julkaistu, Manu Rantasen ja Tuula Pihkalan toimittama, Aika lähteä mökille – Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa -raportti on osa hankeyhteistyön pitkää jatkumoa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa. Julkaisun kirjoittajina on monipuolinen joukko niin suomalaisia kuin kansainvälisiä tutkijoita, jotka tuntevat aihetta syvällisesti. Laiturilla-seminaarissa Mikkelissä 17.6.2022 julkaistu raportti kuvaa hyvin Etelä-Savon vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevan yhteistyön laajuutta ja monipuolisuutta.

Kehittämisellä tarkoitetaan samaan suuntaan vaikuttavaa, verkostomaisesti toteutettua yhteistyötä kuntien, vapaa-ajanasukkaiden, tutkijoiden ja muun muassa yrittäjien kanssa. Etelä-Savoa kehitetään vapaa-ajan asumisen mallialueeksi, johon sillä on hyvät edellytykset. Yhteistyötä on syvennetty muun muassa kehittämällä yhteistä toimintamallia sekä jakamalla tietoa Laiturilla.fi-sivuston kautta.

Kunnat ovat keskeisiä toimijoita vapaa-ajan asumisen hallinnassa. Niiden roolia määrittää lähivuosina hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen, ja erityisesti pienemmillä paikkakunnilla tärkeään asemaan tulevat liikkuvat kansalaiset kehittämistoimijoina.

Vapaa-ajan asumisella on yhä kasvava merkitys monien kuntien elinvoimalle. On tärkeää, että niissä otetaan huomioon monipaikkaisuuden taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi myös sen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia, toteaa projektipäällikkö Manu Rantanen Ruralia-instituutista.

Monipaikkaisuuden lisääntyminen on nostanut esiin uusia tarpeita saada aiempaa tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa monipaikkaisuudesta. Digitaaliset aineistolähteet, kuten mobiili- ja sähkönkäyttötiedot antavat uudella tavalla tärkeää perustietoa monipaikkaisten asukkaiden liikkumisesta ja vapaa-ajanasuntojen käytön syklisyydestä.

Monipaikkaisuuskehityksen myötä vapaa-ajan asumisen ilmastopäästöjen merkitys nousee. Yksittäisten mökkien ja mökkeilijöiden ilmastovaikutukset voivat poiketa toisistaan merkittävästi, joten ekologisesti kestävän vapaa-ajan asumisen kehittämisen tulisi perustua erilaisten vapaa-ajan asumisen muotojen huomioimiselle.

Etelä-Savon kehittäminen kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösmaakunnaksi edellyttää panostamista kestävyyden eri ulottuvuuksiin, joka edellyttää tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden vuorovaikutusta myös jatkossa.

Lue raportti

Manu Rantanen ja Tuula Pihkala (toim.): Aika lähteä mökille – Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Raportteja 217.

Lisätietoja

Manu Rantanen, projektipäällikkö

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

manu.rantanen@helsinki.fi

p. 044 5255 890