Keskustelutilaisuus Green Care -yhteistyöstä Koskenkorvalla

Green Care -yrittäjät, hyvinvointialueen hankintojen tekijät ja muut soteammattilaiset – tervetuloa keskustelemaan hyvistä yhteistyömalleista Koskenkorvan Toiskaan perjantaina 24. helmikuuta!

Tilaisuuden tarkoituksena on keskustella siitä, miten Etelä-Pohjanmaalla saadaan kehitettyä Green Care -yritysten ja hyvinvointialueen välille yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Keskustelua edeltää alustus, jossa Ruralia-instituutin työntekijät esittelevät aiheeseen liittyvää hankettaan ja kertovat eri toteutustavoista muualta Suomesta.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.2. täällä!

Keskustelutilaisuus on osa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin VITALI-hanketta (Vihreän talouden innovaatiot – Boostia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön Etelä-Pohjanmaalla). Sen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan kestävää kasvua vahvistamalla alueen yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden edellytyksiä tuottaa yhteistyössä sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä innovaatioita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat julkiset hankintayksiköt tai julkisten palveluiden yksiköt, jotka tekevät hankintoja sekä pienet ja keskisuuret elintarvike- ja hoiva-alan yritykset, keskittyen Green Care -alaan.

VITALI-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Etelä-Pohjanmaan liitto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja