Kalastajat, merimetsot ja hylkeet - Kestäviä ratkaisuja rinnakkaiseloon

Kuinka rannikkokalastuksen kehittämiselle saadaan parempia toimintaedellytyksiä? Miten merimetsot, hylkeet ja kalastajat voisivat jakaa apajat kestävästi? Esitutkimuksessa tarkastellaan näiden välisten arvojen ristiriitaa.

Ruralia-instituutti on mukana projektissa, jonka tavoitteena on tutkia merimetsojen ja hylkeiden vaikutuksia kalastuksen ja kalastusyhteiskuntien taloudellisiin ja sosiaalisiin arvoihin. Pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja lajien suojelun välistä ristiriitaa tarkastellaan, jotta saataisiin parempi käsitys siitä, miten ristiriitaa voidaan lievittää.

Esitutkimus tehdään yhteistyössä uuden toimijakokoonpanon kesken, ja projektikumppaneilla on hyvin erilaiset taustat, asiantuntemus ja näkökulmat asiaan. Ajatuksena on, että hanke johtaa meren ympäristön ja luonnonvarojen hallinnan parantamiseen ja luo parempia edellytyksiä rannikkokalastuksen kehittämiselle pitkällä tähtäimellä.


Hankkeen rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto, Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmasta. Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka toteuttajia ovat Österbottens Fiskarförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/ficos-fishermen-cormorants-and-seals-finding-sustainable-solution