Kaiku-hanke kaivaa Kaustisen musiikkiperinteen juuret esiin

Ruralia-instituutti kerää historiallisen lähdeaineiston Kaustisen vanhimmasta musiikkiperinteestä. Tietoaineisto tulee yleiseen käyttöön Kansanmusiikki-instituutin arkistoon ja sitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden ohjelma- ja julkaisutoiminnan aineistona.

Kansanmusiikki aineettomana kulttuuriperintönä (Kaiku) -hankkeessa kerätään sataa vuotta vanhemmat Kaustisen musiikkitraditioon liittyvät tiedot. Vanhimman musiikkikulttuurin osalta tarkastelu kattaa myös laajemman alueen. Tutkimuksen kohteina ovat tärkeimmät perinnearkistot, digitaalinen sanomalehtiaineisto, alueen seurakuntien aineisto, käräjäpöytäkirjat sekä mm. Kokkolan tullikamarin aineistoja. Perinnearkistojen materiaali sisältää aiheeseen liittyviä haastatteluja, valokuvia ja käsikirjoituksia, myös Suomen Kansansoitinmuseon paikallisperinteeseen liittyvät kokoelmat kartoitetaan.

Kaiku-hanke tehdään yhteistyössä Kaustisen Kansanmusiikki-instituutin kanssa ja Kaustisen Pelimanniyhdistyksen toimijat ovat mukana myös hankkeen eri vaiheissa. Ruralia-instituutin aluehistorian ryhmä on tehnyt useita kotiseutututkimukseen, paikallishistoriaan ja kulttuuriperintöön liittyviä tutkimushankkeita.

Mikäli Kaustinen hakeutuu Suomen ehdokkaaksi UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon, tätä historia-aineistoa hyödynnetään hakemuksen pohja-aineistona. Hankkeessa kerättyä materiaalia tullaan käyttämään myöhemmin myös Kaustisen musiikkihistoriaa käsittelevän julkaisun kokoamisessa, projektipäällikkö Matti Mäkelä Ruralia-instituutista kertoo.

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Kaiku-hankkeen noin vuoden tutkijatyöpanos jakautuu toteuttajien kesken ja tutkimustyö toteutetaan vuoden 2018  aikana. Hankkeen tutkijoina toimivat Matti Mäkelä, Risto Känsälä ja Maria-Elisa Marjusaari. Päärahoittajana on Leader-toimintaryhmä Pirityiset Euroopan maaseuturahastosta. Yksityisinä rahoittajina ovat Kaustisen Pelimanniyhdistys ry, Perhonjokilaakson Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Sasken Finland Oy ja Kaustisen Kauppakeskus Oy .

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Matti Mäkelä, puh. 050 407 3536, matti.t.makela@helsinki.fi

Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, puh. 050 574 404, sulevi.riukulehto@helsinki.fi