Journal of Rural Studies -artikkeleita Ruraliasta

Kevään aikana on tullut ulos kaksi Ruralia-instituutissa kirjoitettua artikkelia Journal of Rural Studies -lehdessä.

Ruralia-instituutissa on ahkeroitu jälleen. Kevään 2020 aikana on julkaistu kaksi artikkelia the Journal of Rural Studies-lehdessä.

Ensimmäinen artikkeli käsittelee maanviljelijöiden yrittäjähenkisyyden vaikutusta valkuaiskasvien viljelyyn. Artikkelia ovat kirjoittaneet Ruralia-instituutista tohtorikoulutettava Hannele Suvanto sekä vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki yhdessä Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori Jarkko Niemen kanssa. Entrepreneurial identity and farmers' protein crop cultivation choices -artikkeli on syntynyt Tuota valkuaista! –hankkeen tuloksista.

Good workers, good firms? Rural SMEs legitimising immigrant workforce -artikkeli puolestaan käsittelee sitä, miten maaseudulla toimivat yrittäjät itse oikeuttavat maahanmuuttajien työllistämisen. Tutkimuksessa tarkasteltiin maaseudun maahanmuuttajien rekrytointiprosessia legitimaatiotutkimuksen näkökulmasta. Kirjoittajina artikkelissa ovat olleet Ruralia-instituutin projektipäällikkö Timo Suutari sekä vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki.