Itäsuomalainen UUDET-verkosto kehittää maaseututaajamia yhdessä

Kuusi itäsuomalaista maaseutukuntaa ovat vuoden verran etsineet ja kokeilleet uusia tapoja vahvistaa taajamiensa elinvoimaa toisiltaan oppien ja keskustellen. Verkostossa ovat mukana Heinävesi, Keitele, Liperi, Mäntyharju, Tervo ja Valtimo. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Itä-Suomen yliopiston Spatia tukevat toimillaan verkostoa siten, että keskinäinen kanssakäyminen ja oppiminen olisi mahdollisimman luontevaa ja eri osapuolia hyödyttävää.

Verkoston toiminta on jo ensimmäisenä toimintavuotenaan osoittautunut tarpeelliseksi ja tulokselliseksi. Esimerkiksi Heinäveden kunnalle tärkeää satama-aluetta on kehitetty niin fyysisen ympäristön kuin palvelutarjonnankin osalta. Näin satama-alueelle saatiin peräti 5 500 kävijää kesän aikana. Valtimolla on kehitetty idyllisen Puukoulun aluetta. Sisällöntuotantoon on panostettu ja erilaiset tapahtumat ja näyttelyt olivatkin kesän aikaan erityisen suosittuja. Tervossa on kehitetty toimintatapaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekijöille. Tässä vaiheessa 15 henkilöä on saatu toimintaan konkreettisesti mukaan. Keiteleellä aktiivinen viestintä on tuonut lisää osallistumisen mahdollisuuksia asukkaille ja tehnyt kuntatyötä entistä näkyvämmäksi kuntalaisille.

- Kunnissa on ollut hyvä draivi päällä. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka yhteiset kehittämishaasteet, kuten osallisuuden edistäminen ja taajamien viihtyisyyden lisääminen, yhdistävät kuntia ja saavat aikaan keskinäistä oppimista, kertoo projektipäällikkö Manu Rantanen Ruralia-instituutista.

Tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen toteaa tyytyväisenä, että eri maakunnissa toimivien kehittäjätoimijoiden välille on onnistuttu luomaan toimintatapa, jossa kehittämiskysymyksiä pohditaan yhdessä. Verkostoituminen luo lisäarvoa, herättää uusia ideoita sekä vahvistaa uskoa omaan tekemiseen.

Uudistuvat elinvoimataajamat (UUDET) -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hankkeen piiriin kuuluu noin 28 000 asukasta ja sitä rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoja:

Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja

Puh. 044 308 5322, torsti.hyyrylainen@helsinki.fi

Manu Rantanen, projektipäällikkö

Puh. 044 525 5890, manu.rantanen@helsinki.fi