Historian havinaa Töysästä - uusi raportti on julkaistu

Kotiseudun historia narratiiveina (Kohina) -hankkeen raportti on julkaistu. Hanke on jatkoa Ruralia-instituutin aloittamalle kotiseutututkimusten sarjalle, jossa kotiseutua on tarkasteltu erilaisista näkökulmista ja lähtökohdista.

Historia kohisi Töysässä

”Kotiseutusi ihmisiä”, ”Miten kuvailisit kotiseutuasi sellaiselle, joka ei sitä entuudestaan tunne?” tai ”Minulle tärkeitä Töysän tarinoita”. Muun muassa tällaisia virikkeitä saivat pohdittavakseen ne 79 töysäläistä, jotka osallistuivat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kotiseututyöpajoihin kuluneen kahden vuoden aikana.

”Kysymykset ovat osa Kotiseudun historiaa narratiiveina eli Kohina-hankkeen tiedonhankintaa”, kertoo projektipäällikkö Katja Rinne-Koski. Hankkeessa kerättiin töysäläisten kotiseutukokemuksia ja selvitettiin, millainen on heidän kotiseutukokemuksensa: mistä aineksista se koostuu ja mitkä tekijät erottavat sen lähiseuduista. Vastausta haettiin myös siihen, miten ja miksi kotiseutu on tällaiseksi kehittynyt.

Töysäläisten kotiseutukokemuksia selvitettiin kymmenessä keskustelutilaisuudessa, joita järjestettiin eri asukasryhmien kanssa eri puolilla Töysää. Keskustelujen lisäksi aineistoa luotiin kirjoitustehtävillä sekä internetin kautta toteutetulla paikkatietokyselyllä, johon saatiin sata vastausta.

”Kohina-hanke jatkaa Ruralia-instituutissa aloitettua kotiseutututkimusten sarjaa, tällä kertaa ajallisella painotuksella”, kertoo aluehistorian ja kulttuuriperinnön tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto. ”Töysäläisten kotiseutukokemuksista saatiin runsaasti ja monipuolista tietoa. Huomiota saavat muun muassa tapahtumat, muistot, kertomukset, perinteet, odotukset, muutokset, muistin paikat ja nostalgia”, luettelee Riukulehto.

Aineistonkeruun tuloksista kerrotaan tarkemmin Ruralia-instituutin Raportteja-sarjan dokumentointijulkaisussa Historian kohinaa Töysästä. Raportti julkistetaan Töysä-viikolla perjantaina 7.6.2019 klo 13 alkaen Töysä-talolla, jolloin hankkeen tutkijat kertovat tarkemmin töysäläisten kotiseutukokemuksista. Raportti on myös vapaasti saatavilla osoitteessa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302494/Raportteja194.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hanketta rahoittivat Töysä-Seura, Töysän Säästöpankkisäätiö ja Kuudestaan ry Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.