Harjoittelijaksi Ruraliaan!

Ruralia hakee harjoittelijaa kestävän ruokaketjun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut lyhyisiin elintarvikeketjuihin ja lähiruokayrityksiin Etelä-Pohjanmaalla. Hakijalta edellytetään soveltuvia opintoja esimerkiksi taloustieteissä sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen ja elintarvikealaan tai digitalisaatioon.

Ruralia-instituutti (www.helsinki.fi/ruralia) kuuluu Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä ovat paikallisyhteisöjen kehittäminen, kestävät ruokaketjut sekä uudistuva biotalous. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 40 asiantuntijan voimin Seinäjoen ja Mikkelin yliopistokeskuksista käsin.

Ruralia-instituutti hakee kestävän ruokaketjun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen

HARJOITTELIJAA

Työsuhteen kesto:      Kokonaiskesto 6 kk (osa-aikainen, hoitoprosentti sovittavissa)

Työn ajoittuminen:     Maaliskuu 2022 – 31.12.2022

Palkka:                          1 600 e/kk. Ei edellytetä yliopiston omaa harjoitteluapurahaa

Sijoittuminen:              Työn voidaan toteuttaa pääsääntöisesti etänä

Tehtävät liittyvät YDIRE - Yritystenvälisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä -hankkeeseen. Tavoitteena on selvittää, miten koronapandemia on vaikuttanut lyhyisiin elintarvikeketjuihin ja lähiruokayrityksiin Etelä-Pohjanmaalla, minkälainen yritysten nykyinen resilienssitaso on ja mitä pitäisi kehittää yhteistyössä ja digitalisaatiossa vahvemman resilienssin saavuttamiseksi.

Työ tehdään ja sitä johdetaan tutkimusryhmässä, johon kuuluu tutkijoita Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipaikasta, Vaasan yliopistosta ja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.  Tehtävänä on avustaa yritysten käytänteitä ja osaamista kartoittavan kyselyn toteutuksessa ja tulosten analysoinnissa (kevät 2022) sekä pilottityöpajojen ja valmennuksia suunnittelussa, toteutuksessa ja analysoinnissa (syksy 2022). Hakijalta edellytetään soveltuvia opintoja esimerkiksi taloustieteissä sekä kiinnostusta kestävään kehitykseen ja elintarvikealaan tai digitalisaatioon.

Vastineeksi tarjoamme kiinnostavan näköalan soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen rajapintaan, kokemuksen ohjelmaperustaisesta tutkimus- ja kehittämishankkeesta, monipuoliset mahdollisuudet verkostoitua asiantuntijoihin useilla eri tieteenaloilla sekä mahdollisuuden edistää esimerkiksi omaa pro gradu -tutkielmaa.

Hakeminen                      

Vapaamuotoinen hakemus ja opintorekisteriote 2.2.2022 mennessä:

hannele.suvanto@helsinki.fi

Lisätietoja                     

Väitöskirjatutkija Hannele Suvanto

hannele.suvanto@helsinki.fi

puh. 050 314 9645 tai

johtaja Sami Kurki

sami.p.kurki@helsinki.fi

puh. 050 081 1232.