Haemme tutkimusjohtajaa / vanhempaa tutkijaa

Viiden vuoden määräaikaisessa työsuhteessa tehtävän alana on yrittäjyys ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksessa.

Haemme Seinäjoen toimipaikkaan

TUTKIMUSJOHTAJAA / VANHEMPAA TUTKIJAA

 

viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.11.2020 – 31.10.2025. Tehtävän ala on yrittäjyys ruokajärjestelmän kestävyysmuutoksessa. Tutkimustoiminnan tavoitteena on kytkeä yrittäjyyden tutkimuksen sekä laajemmin liiketaloustieteen ja kestävyystieteen (sustainability science) näkökulmia ruokajärjestelmän muutoksen tutkimukseen. Tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa, joka voisi osaltaan tukea yritysten aktiivista roolia ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien hahmottamista ruokaketjun kestävyysmuutoksessa.

Tehtävä voidaan täyttää tutkimusjohtajan tai vanhemman tutkijan määräaikaisena tehtävänä hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella. Tehtävä kuuluu Seinäjoen yliopistokeskuksessa toteutettavaan viiden yliopiston monitieteiseen Epanet –tutkimusverkostoon, jota rahoittavat yliopistojen lisäksi mm. yritykset, kunnat, säätiöt ja erilaiset kehittäjäorganisaatiot.

Tutkimusjohtajan/vanhemman tutkijan tehtävänä on oman tutkimustyön lisäksi alan tutkimushankkeiden suunnittelu ja johtaminen, osallistuminen yliopistolliseen opetukseen sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Tavoitteena on oman tutkimusryhmän käynnistäminen ja vahva kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen.

LUE KOKO HAKUILMOITUS YLIOPISTON REKRYTOINTISIVULTA